Kinh doanh quốc tế

Chương trình trang bị cho sinh viên những kỹ năng kinh doanh thực tiễn bằng tư duy toàn cầu và ý thức trách nhiệm xã hội cao.

Sinh viên sẽ được đào sâu tìm hiểu mối liên hệ giữa những hoạt động kinh doanh đa dạng của các tổ chức và các phân khúc doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo mang đến những nghiên cứu chuyên sâu cả về lý thuyết lẫn thực hành trong kinh doanh quốc tế hiện đại. Từ đó giúp bạn trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết với phương pháp tiếp cận chiến lược, sáng tạo và bền vững trong một thế giới toàn cầu hóa.

Photograph of London's Big Ben and bridge. London, UK.

Trải nghiệm học tập toàn cầu

Học tập ở nước ngoài mang lại cho bạn cơ hội hòa nhập vào những nền văn hóa khác biệt, trải nghiệm các món ăn và phong tục thú vị, mở rộng kết nối bạn bè và khám phá một quốc gia đầy mới mẻ.