Trung tâm nghiên cứu và hợp tác về Thành phố Thông minh và Bền vững, khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Giới thiệu về Trung tâm

Trong giai đoạn 2024-2025, Trung tâm sẽ triển khai các nghiên cứu hợp tác, đào tạo và hợp tác để tạo các ảnh hưởng tích cực cho Việt Nam và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các bên liên quan bao gồm Đại hoc RMIT chính phủ, các chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, các cơ quan quốc tế và các trường đại học đối tác trong khu vực.

Dự án này sử dụng nguồn lực và chuyên môn rộng sâu của RMIT trong nghiên cứu và đào tạo về các thành phố thông minh và bền vững, mang lại lợi ích cho Việt Nam và các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương khác nơi Đại học RMIT đang hoạt động. Đối với Việt Nam, sáng kiến này nhằm hỗ trợ chính phủ và các chính quyền địa phương trong việc thực hiện mục tiêu kép của họ về các chuyển đổi số/chuyển đổi thông minh và chuyển đổi xanh. Dự án sẽ được đặt tại trường RMIT tại Việt Nam ở khu vực Nam Sài Gòn, và kết nối chặt chẽ với các viện nghiên cứu và cở sở đào tạo của Đại học RMIT tại Melbourne, Hà Nội và Barcelona.

Các hoạt động của Trung tâm

Bắt đầu với việc ra mắt nội bộ vào tháng 4 năm 2024, Trung tâm sẽ bắt đầu chương trình hoạt động bao gồm phát triển chiến lược, xây dựng các dự án nghiên cứu bậc tiến sĩ, cung cấp các hỗ trợ tài chính nhỏ, tổ chức các hội thảo chuyên đề và các cơ hội giao lưu kết nối.

Ban Lãnh đạo Trung tâm