Học tập kết hợp thực tiễn (WIL)

Học tập kết hợp kinh nghiệm thực tiễn (Work Integrated Learning - WIL) là các hoạt động học tập áp dụng kiến thức học thuật vào bối cảnh thực tế với một đối tác doanh nghiệp hoặc cộng đồng. 

Sinh viên sẽ được lựa chọn tham gia một kỳ thực tập hoặc một dự án của doanh nghiệp. Các chương trình thực tập và dự án của WIL được lồng ghép trong một hoặc nhiều môn học trong chương trình và được đánh giá để tính tín chỉ chính thức.

Những lợi ích của WIL

Các hoạt động WIL mang lại cho sinh viên cơ hội ứng dụng những kiến thức đã học tại lớp vào thực tiễn, đồng thời giúp các bạn:

  • Mở rộng kiến thức, học các kỹ năng nghề nghiệp mới và áp dụng lý thuyết vào thực tiễn;
  • Tạo lợi thế cho hồ sơ xin việc, tăng cơ hội được tuyển dụng trong lĩnh vực bạn theo học;
  • Phát triển các kỹ năng chung như giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tại môi trường làm việc;
  • Hình thành chiến lược phát triển nghề nghiệp và hồ sơ kinh nghiệm làm việc;
  • Có cơ hội hiểu về văn hóa làm việc và các năng lực cụ thể về công việc cũng như ngành nghề; 
  • Thiết lập mạng lưới quan hệ, tạo tiền đề cho các cơ hội công việc;
  • Thử nghiệm lĩnh vực làm việc, theo đó khám phá con đường sự nghiệp lâu dài.