Khám phá các Chuyên ngành chính và Chuyên ngành phụ

Khám phá các Chuyên ngành chính và Chuyên ngành phụ của ngành Cử nhân kinh Doanh tại RMIT Việt Nam.

Để sinh viên có nhiều lựa chọn hơn cho tương lai, nhà trường cho phép các bạn tự thiết kế chương trình học với nhiều lựa chọn Chuyên ngành chính lẫn Chuyên ngành phụ:

 • Chuyên ngành chính (Major) là lĩnh vực sinh viên mong muốn đào sâu và nghiên cứu, thường sẽ bao gồm 96 tín chỉ (tương đương 8 môn học)
 • Chuyên ngành phụ (Minor) là lĩnh vực cung cấp thêm kiến thức tổng quan về một lĩnh vực sinh viên quan tâm, thường sẽ bao gồm 48 tín chỉ (tương đương 4 môn học)

Quy tắc hoàn thành Chuyên ngành chính/Chuyên ngành phụ 

Sinh viên có thể hoàn thành tối đa hai (2) Chuyên ngành chính hoặc hai (2) Chuyên ngành phụ. Lưu ý, mỗi môn học chỉ được tính vào một Chuyên ngành chính hoặc Chuyên ngành phụ.

Chọn từ 9 Chuyên ngành chính (Majors)

Chuyên ngành chính (Major) là lĩnh vực sinh viên mong muốn đào sâu và nghiên cứu, thường sẽ bao gồm 96 tín chỉ (tương đương 8 môn học). Thông tin chi tiết của từng Chuyên ngành chính được liệt kê ở dưới.

Kinh doanh Ứng dụng Blockchain

Kinh doanh và Công nghệ

Kinh tế

Tài chính

Kinh doanh toàn cầu

Đổi mới và Doanh nghiệp

Logistics & chuỗi cung ứng

Quản trị và Thay đổi

Con người và Tổ chức

Thông tin chi tiết của 9 Chuyên ngành chính (Majors)

Blockchain được coi là mạng lưới tài sản (Internet of Value) mới, và việc áp dụng công nghệ Blockchain đã và đang thay đổi các hình thức kinh doanh truyền thống trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Sinh viên sẽ được phát triển kiến thức và kỹ năng tại phòng học Fintech-Crypto của RMIT, một trong những phòng học chuyên biệt đầu tiên trên thế giới dành cho giảng dạy blockchain. Bạn sẽ có cơ hội tiếp nhận kiến thức và phát triển kỹ năng để đánh giá, áp dụng, quản lý blockchain và các ứng dụng phi tập trung của nó, cũng như xây dựng blockchain của riêng mình.

Danh sách môn:

 • Blockchain trong kinh doanh
 • Kinh tế blockchain 
 • Công cụ tài chính và công nghệ 
 • Ứng dụng blockchain và hợp đồng thông minh
 • Các vấn đề dân sự và hình sự trong thế giới số
 • Tài chính và tiền mã hoá (crypto) 
 • Kế toán và thuế trong nền kinh tế số
 • Các dự án ứng dụng blockchain

Triển vọng nghề nghiệp: 

Ứng dụng và quản lý blockchain trong nhiều môi trường khác nhau:

 • Tài chính và ngân hàng
 • Thương mại truyền thống
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Sản xuất
 • Thương mại điện tử
 • Quản lý và giám sát
 • Giải trí, nghệ thuật và game

Các doanh nghiệp sẽ không thể vận hành thuận lợi nếu thiếu đi công nghệ. Chuyên ngành Kinh doanh và Công nghệ sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng và kiến thức thực tế tiên tiến nhất về cách áp dụng công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề kinh doanh phức tạp. Sinh viên sẽ phát triển kỹ năng phân tích dữ liệu, quản lý dự án linh hoạt (agile), tạo mẫu nhanh, và an toàn thông tin mạng. Là một chuyên ngành liên ngành, bạn cũng sẽ học về các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp và chuyển đổi số.

Danh sách môn:

 • Nhập môn phân tích kinh doanh
 • Nhập môn quản lý và giám sát an toàn thông tin
 • Tính pháp lý và các dự án big data
 • Nhập môn trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp
 • Thử thách kinh doanh giữa nền kinh tế số
 • Đổi mới sáng tạo mở
 • Blockchain trong kinh doanh
 • Tư duy thiết kế và startup kỹ thuật số

Triển vọng nghề nghiệp:

 • Lãnh đạo dự án công nghệ
 • Khởi nghiệp công nghệ
 • Quản lý phân tích dữ liệu
 • Chuyên viên phân tích IT và công nghệ
 • Cố vấn chuyên môn
 • Quản lý đơn vị kinh doanh cho các dịch vụ và sản phẩm mới

Kinh tế gắn liền với mọi khía cạnh của doanh nghiệp và xã hội. Bạn sẽ lĩnh hội các kỹ năng cần thiết để theo dõi, phân tích và dự báo các xu hướng kinh tế, hành vi và quá trình ra quyết định ở cấp độ cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ. Chuyên ngành này được thiết kế để giúp sinh viên tìm hiểu cách các quyết định kinh tế được đề ra, nguyên lý hoạt động của thị trường, ảnh hưởng của các chính sách công đến nền kinh tế, và cách kinh tế thúc đẩy hệ thống xã hội.

Danh sách môn:

 • Kinh tế vĩ mô để ra quyết định
 • Kinh tế quản trị và kinh doanh
 • Kinh tế lượng căn bản
 • Tổ chức công nghiệp quốc tế
 • Các góc nhìn đa dạng về kinh tế thế giới
 • Kinh tế học hành vi
 • Kinh doanh giữa nền kinh tế toàn cầu hoá
 • Thử thách kinh doanh giữa nền kinh tế số

Triển vọng nghề nghiệp:

 • Phát triển doanh nghiệp
 • Phân tích kinh doanh
 • Quản lý quỹ
 • Nhà kinh tế
 • Phân tích / Quản lý rủi ro

Tài chính luôn là yếu tố sống còn đối với mọi doanh nghiệp. Trong chuyên ngành này, bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với kiến thức tài chính thực tiễn, phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề và rủi ro trong tài chính, cũng như quản lý dòng tiền một cách vững chắc. Đồng thời, trong phòng Thực hành Giao dịch Tài chính của RMIT, bạn sẽ lĩnh hội các kinh nghiệm thực tế và kiến thức chuyên môn thông qua việc áp dụng phần mềm hàng đầu thế giới trong giao dịch và phân tích tài chính. 

Danh sách môn: 

 • Thị trường và các định chế tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kinh tế lượng căn bản
 • Tiền và thị trường nợ
 • Đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục
 • Tài chính ứng dụng từ góc nhìn khảo cứu
 • Tài chính quốc tế
 • Phái sinh và quản trị rủi ro

Triển vọng nghề nghiệp: 

 • Quản lý tài chính
 • Phân tích tài chính
 • Quản lý quỹ
 • Nhân viên ngân hàng
 • Nhà môi giới chứng khoán
 • Phát triển doanh nghiệp
 • Phân tích kinh doanh
 • Kế toán
 • Kiểm toán
 • Cố vấn thuế

Chuyên ngành Kinh doanh Toàn cầu sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên môn để diễn giải, phân tích, và ra quyết định để giải quyết những thách thức đa dạng mang tính quốc tế dựa trên các dữ liệu định tính và định lượng. Bạn sẽ phát triển các kỹ năng quản trị kinh doanh ở cả bối cảnh trong nước lẫn toàn cầu. Bạn sẽ có cơ hội áp dụng kiến thức và kỹ năng của mình để phát triển tư duy sắc bén, tính sáng tạo và đạo đức về chiến lược vận hành của các doanh nghiệp quốc tế trong môi trường cạnh tranh cao.

Chuyên ngành Kinh doanh Toàn cầu có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau bao gồm quản lý đa văn hóa, Đổi mới và Doanh nghiệp, Con người và Tổ chức, và Tài chính.

Danh sách môn: 

 • Kinh doanh toàn cầu
 • Thị trường và các định chế tài chính
 • Trách nhiệm của doanh nghiệp toàn cầu
 • Quản trị liên văn hoá
 • Thương mại toàn cầu và cách vận hành
 • Nền kinh tế chính trị của kinh doanh toàn cầu
 • Quản trị nhân sự quốc tế
 • Doanh nghiệp và các thử thách toàn cầu

Triển vọng nghề nghiệp:

 • Cố vấn kinh doanh và nghiên cứu thị trường
 • Ngoại giao và ngoại vụ
 • Xuất nhập khẩu
 • Phát triển kinh doanh quốc tế
 • Quan hệ ngoại thương
 • Quản lý vận hành
 • Điều phối dự án
 • Du lịch và lữ hành

Đổi mới không chỉ là công nghệ; đó còn là tư duy thúc đẩy sự thay đổi trong công nghệ, một yếu tố quan trọng để duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Chiến lược đổi mới tăng cường khả năng tạo dựng và tận dụng các kỹ năng và kiến thức trong và ngoài tổ chức. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ có khả năng khám phá các ứng dụng đa ngành của những công nghệ tiên tiến như Blockchain và Big Data để tìm ra hướng đi mới cho các vấn đề doanh nghiệp đương đại, bao gồm tính bền vững trong kinh doanh hay làm việc trong môi trường số, nhưng vẫn đảm bảo tính pháp lý. Trong suốt quá trình học tập, bạn sẽ làm việc với các phần mềm đa dạng để tìm hiểu và quản lý những thay đổi về mặt công nghệ một cách hiệu quả.

Danh sách môn: 

 • Phương pháp tiếp cận vấn đề bằng tư duy phân tích và phản biện  
 • Quan điểm đa chiều và hợp tác trong công việc 
 • Ra quyết định 
 • Phương pháp tiếp cận vấn đề theo ý tưởng và tư duy sáng tạo 
 • Dự án kế toán blockchain 
 • Tính pháp lý và các dự án big data  
 • Dự án kinh doanh toàn cầu bền vững 
 • Quản trị dự án nhóm toàn cầu / từ xa  

Triển vọng nghề nghiệp:

 • Quản lý chuyển đổi doanh nghiệp 
 • Tư vấn đổi mới kinh doanh 
 • Nhà khởi nghiệp 
 • Quản lý phát triển kinh doanh 
 • Quản lý phát triển bền vững 

Chuyên ngành Logistics và Chuỗi cung ứng cho bạn những kỹ năng quản lý giúp tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như sản xuất, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp, ngân hàng và du lịch. Chuyên ngành này trang bị cho sinh viên kỹ năng đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của chuỗi cung ứng, áp dụng phương pháp phân tích kinh doanh và quản lý rủi ro trong quá trình tìm nguồn cung ứng toàn cầu, quản lý kho bãi thông minh, vận chuyển và phân phối, cũng như tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Danh sách môn:

 • Nhập môn logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Logistics về hàng hoá và vận chuyển
 • Kho vận và các kênh phân phối
 • Quản lý thu mua và tìm nguồn cung ứng toàn cầu
 • Quản lý vận hành
 • Phân tích chuỗi cung ứng
 • Công nghệ chuỗi cung ứng
 • Chuỗi cung ứng chiến lược

Triển vọng nghề nghiệp:

 • Quản lý xuất nhập khẩu   
 • Quản lý kho vận 
 • Chuyên viên phân tích logistics và chuỗi cung ứng 
 • Quản lý thu mua 
 • Cố vấn vận hành logistics / chuỗi cung ứng 
 • Hoạch định / thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng 
 • Quản lý vận hành 
 • Quản lý dự án / quản lý chất lượng 
 • Quản lý kho vận quốc gia  

Với chương trình giảng dạy hiện đại dựa trên thực tế doanh nghiệp, chuyên ngành Quản trị và Thay đổi giúp bạn trở thành những nhà lãnh đạo doanh nghiệp có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp, đồng thời dẫn dắt đội ngũ và đưa ra quyết định trong nhiều cấu trúc doanh nghiệp khác nhau. Sinh viên sẽ xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc về cơ cấu tổ chức, phương pháp lãnh đạo và hoạch định chiến lược, đồng thời học cách đổi mới hình thức làm việc để duy trì tính bền vững và khả năng cạnh tranh trong bối cảnh phức tạp của môi trường kinh doanh toàn cầu hóa.

Danh sách môn: 

 • Làm việc trong xã hội toàn cầu
 • Các tổ chức
 • Quản trị đổi mới sáng tạo
 • Chiến lược
 • Năng lực lãnh đạo
 • Trải nghiệm tổ chức
 • Quản trị thay đổi
 • Quản trị liên văn hoá

Triển vọng nghề nghiệp:

Bạn sẽ sẵn sàng làm việc trong các lĩnh vực như:

 • Cố vấn doanh nghiệp
 • Giáo dục
 • Tài chính và an ninh
 • Nội quy và quản lý
 • Nhân sự và tập huấn
 • Vật liệu và thi công
 • Marketing và quảng cáo
 • Vận hành, hoạch định và logistics
 • Du lịch, lữ hành, nhà hàng và khách sạn

Học cách quản lý con người - nguồn lực giá trị nhất của công ty, để mang đến thành công cho doanh nghiệp thông qua đội ngũ nhân sự. Khám phá cách cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên để hỗ trợ mục tiêu chiến lược của công ty và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực để đáp ứng nhu cầu của cả tổ chức lẫn nhân sự.

Bạn sẽ có cơ hội xây dựng kỹ năng và kiến thức cần thiết trong mảng phân tích nhân sự, quản lý đa văn hóa, đảm bảo quy chế, và tâm lý con người để trở thành một chuyên gia có tư duy hiện đại trong quản lý nhân sự và tổ chức.

Danh sách môn: 

 • Quản trị nhân sự
 • Quan hệ nhân viên
 • Việc làm, sức khoẻ, an toàn & phúc lợi
 • Đàm phán và hoà giải
 • Phát triển nguồn nhân lực
 • Tiêu chuẩn hành nghề trong quản trị nhân sự và quan hệ ngành
 • Quản trị nhân sự quốc tế
 • Phân tích con người

Triển vọng nghề nghiệp:

 • Quản trị về thu hút và giữ nhân tài
 • Quản trị phát triển nguồn nhân lực
 • Cố vấn chính sách và quản lý nhân sự
 • Đối tác phòng nhân sự
 • Chuyên viên tập huấn và phát triển con người
 • Cố vấn phát triển và thúc đẩy năng lực nhân viên
 • Cố vấn môi trường làm việc, đàm phán và thương lượng với nhân viên

Chọn từ 14 chuyên ngành phụ

Bạn sẽ được được trang bị những kiến thức vững chắc, thiết thực cũng như các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết trong kế toán và các lĩnh vực tài chính liên đới. Chuyên ngành phụ này còn giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp về kế toán cũng như sử dụng các hệ thống thông tin kế toán để đưa quyết định hiệu quả.

 • Kế toán và phân tích Tài chính
 • Tài chính trong quản lý
 • Kế toán trong tổ chức và xã hội
 • Phân tích chi phí và các quyết định cho doanh nghiệp

Blockchain được coi là mạng lưới tài sản (Internet of Value) mới, và nhu cầu nhân lực có kiến thức chuyên môn về blockchain đang tăng cao. Chuyên ngành phụ này trang bị cho bạn kỹ năng đánh giá và phát triển ứng dụng blockchain, mang đến cho bạn nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn khi tham gia vào lĩnh vực đang bùng nổ này.

 • Nền kinh tế blockchain
 • Tài chính và tiền mã hoá (crypto)
 • Ứng dụng blockchain và hợp đồng thông minh
 • Blockchain trong kinh doanh

Sinh viên sẽ được trang bị các kỹ năng, kiến thức và cả những góc nhìn chuyên sâu về những ứng dụng của công nghệ trong xử lý, giải quyết các vấn đề phức tạp. Bạn sẽ được học về phân tích dữ liệu, quản lý dự án, thiết kế bản mẫu và cả an toàn thông tin.

 • Nhập môn quản lý và giám sát an toàn thông tin
 • Tính pháp lý và các dự án big data
 • Nhập môn trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp
 • Blockchain trong kinh doanh

Sinh viên sẽ học các kỹ năng phân tích để xác định những rủi ro an toàn thông tin, tiên đoán các hệ quả và đề xuất những phương án giải quyết. Sinh viên cũng sẽ được trang bị kỹ năng để thực hiện những buổi kiểm tra an toàn thông tin cơ bản cũng như đánh giá chính sách an toàn thông tin của tổ chức dựa trên nền tảng lý thuyết vững chắc.

 • Nhập môn quản lý và giám sát an toàn thông tin
 • Quản trị rủi ro và an toàn thông tin trong kinh doanh số
 • Blockchain trong kinh doanh
 • Hệ thống an toàn thông tin ICT

Chuyên ngành phụ về Digital Marketing sẽ dạy bạn những đổi mới công nghệ và những phá cách trong mô hình kinh doanh. Bạn sẽ làm quen với các công cụ kỹ thuật số để đo lường tính hiệu quả của một chiến lược marketing cũng như các phương thức phân tích dữ liệu khách hàng phổ biến.

 • Phát triển kinh doanh thời đại số
 • Marketing truyền thông số
 • Sáng tạo nội dung số
 • Truyền thông xã hội và Marketing di động

Sau khi hoàn thành chuyên ngành phụ này, sinh viên sẽ có đủ kỹ năng và kiến thức để theo dõi, phân tích và dự đoán các xu hướng kinh tế trong tương lai, từ đó hỗ trợ cho việc đưa quyết định ở cấp độ cá nhân, doanh nghiệp hoặc chính phủ.

 • Kinh tế vĩ mô để ra quyết định
 • Kinh tế quản trị và kinh doanh
 • Tổ chức công nghiệp quốc tế
 • Các góc nhìn đa dạng về kinh tế thế giới

Chuyên ngành phụ này sẽ cho bạn kiến thức về công nghệ để đưa ra những ý tưởng mới cho startup và doanh nghiệp thông minh, bao gồm các nền tảng số hoặc các ứng dụng đột phá. Để trở thành một nhà khởi nghiệp tiên phong và sáng tạo, bạn sẽ được đào tạo một cách phổ quát về tài chính, kỹ năng đàm phán, kỹ năng lãnh đạo và được phổ cập kiến thức về các nền kinh tế, xã hội khác nhau.

 • Nền tảng của khởi nghiệp kinh doanh
 • Thúc đẩy sự đổi mới trong các tổ chức
 • Khởi nghiệp ứng dụng
 • Khởi nghiệp và những thách thức toàn cầu

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ có các kiến thức thực tiễn về tài chính, vững vàng kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và không ngừng nắm bắt, cập nhật những xu hướng của ngành tài chính thế giới. Bạn sẽ rèn dũa kinh nghiệm với các cơ sở dữ liệu kinh tế - tài chính chuyên dụng, các sàn giao dịch giả lập và xây dựng nên danh mục đầu tư tại Phòng thực hành giao dịch chứng khoán của trường.

 • Thị trường và các định chế tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục
 • Tiền và thị trường nợ

Chuyên ngành phụ này giúp bạn hiểu sâu các vấn đề phức tạp của việc kinh doanh liên quốc gia, cũng như phát triển các kỹ năng liên văn hoá cần thiết để làm việc hiệu quả trong các tổ chức, doanh nghiệp toàn cầu. Bạn cũng sẽ học cách diễn giải và phân tích các mối liên hệ của nhiều hoạt động khác nhau thuộc các tổ chức, quốc gia và nhóm ngành khác nhau.

 • Kinh doanh toàn cầu
 • Thị trường và các định chế tài chính
 • Trách nhiệm của doanh nghiệp toàn cầu
 • Thương mại toàn cầu và cách vận hành

Với chuyên ngành phụ này, sinh viên sẽ được mở rộng và ứng dụng kiến thức liên ngành nhằm thúc đẩy sự đổi mới cho doanh nghiệp. Tập trung vào các mảng như kỹ năng phân tích, các vấn đề đương đại trong kinh doanh số và kinh doanh truyền thống, quản lý đổi mới sáng tạo, bạn có thể áp dụng kiến thức vào tất cả các mặt của công việc từ việc quản lý công nghệ cho đến nắm bắt những cơ hội đổi mới đầy tiềm năng.

 • Làm việc nhóm và khác biệt quan điểm
 • Tiếp cận vấn đề bằng tư duy phân tích, phản biện
 • Dự án kế toán với blockchain
 • Đền bù pháp lý và các dự án big data

Sinh viên ở chuyên ngành phụ này sẽ được học về kỹ năng ra quyết định, phân tích kinh doanh và quản lý rủi ro trong việc tìm nguồn cung ứng toàn cầu, hàng hoá, phân phối hàng hoá và các hoạt động điều hành doanh nghiệp khác. Chuyên ngành cũng cung cấp nhiều mô hình hoạt động khác nhau cho một mạng lưới doanh nghiệp phức tạp, từ đó dẫn lối cho quá trình phát triển chuỗi cung ứng mang tính cạnh tranh và bền vững.

 • Nhập môn logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Logistics về hàng hoá và vận chuyển
 • Kho vận và các kênh phân phối
 • Quản lý thu mua và tìm nguồn cung ứng toàn cầu

Sinh viên trong chuyên ngành phụ này sẽ có một nền tảng kiến thức vững chắc về tổ chức, năng lực lãnh đạo và hoạch định chiến lược để hướng đến sự đổi mới, tính bền vững và các ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hoá. Bạn sẽ được học cách để trở thành một lãnh đạo có năng lực giải quyết các vấn đề phức tạp, quản lý các đội nhóm và đưa ra quyết định kinh doanh trong nhiều mô hình doanh nghiệp khác nhau.

 • Làm việc trong xã hội toàn cầu
 • Các tổ chức
 • Quản trị đổi mới sáng tạo
 • Chiến lược

Ở chuyên ngành phụ này, bạn sẽ được học những kiến thức nâng cao trong lĩnh vực quản lý nhân sự. Qua việc phân tích con người trong doanh nghiệp, bạn sẽ tìm ra những mẫu thức chung để có thể dự đoán được nhu cầu nhân lực trong tương lai. Song song đó, kiến thức về các phương pháp quản lý nhân sự bằng AI sẽ giúp cho các bạn tối ưu hoá năng suất, và tìm ra được những ứng viên sáng giá nhất cho doanh nghiệp và tổ chức. 

 • Quản trị nhân sự
 • Phát triển nguồn nhân lực
 • Quản trị nhân sự quốc tế
 • Phân tích con người

Chuyên ngành phụ này trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu, tư duy phân tích cũng như tầm nhìn quốc tế về quản trị du lịch và nhà hàng, khách sạn. Bạn sẽ phát triển năng lực giao tiếp chuyên nghiệp trong doanh nghiệp, tinh thần dịch vụ song song với các kỹ năng về hoạch định, thiết kế, điều phối và quản lý sự kiện.

 • Hoạch định du lịch & Quản trị tài nguyên
 • Du lịch sinh thái & Quản trị khách sạn bền vững
 • Quản lý bộ phận buồng phòng
 • Quản lý dịch vụ ẩm thực quốc tế
rmit sgs cocm

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu thêm?

Chương trình Cử nhân Kinh doanh không chỉ đưa bạn đến tương lai mà còn cho bạn tự do vẽ nên hành trình của chính mình.