Mạng lưới các thành phố sông

Giới thiệu về RMIT Việt Nam và Dự án Mạng lưới các thành phố sông

Vào tháng Chín năm 2022, RMIT Việt Nam gia nhập Dự án Mạng lưới các thành phố sông (River Cities Network - RCN). RCN là tập hợp các nhóm chuyên gia nghiên cứu về nhiều khu vưc thuộc Mạng lưới Tri thức Đô thị Châu Á (Urban Knowledge Network Asia) tại Viện Quốc tế Nghiên cứu châu Á (IIAS). RCN được thành lập để trao đổi các nghiên cứu về mối liên hệ giữa thành phố sông ở các khu vực khác nhau trên thế giới. 

Mối quan hệ giữa thành phố và con sông mang lại một góc nhìn để phân tích sự tương tác qua lại trong quá trình đô thị hóa của con người và các dòng sông theo thời gian sâu hơn . Đây sẽ là một nền tảng để hướng tới các giải pháp hồi sinh hệ sinh thái sông và ven sông cho các cộng đồng dân cư địa phương.

Các hợp phần

river-cities-network-5.jpg

Our projects

Projects conducted under the River Cities Network research hub

Mục tiêu

Dự án nghiên cứu đa lĩnh vực này đề cập đến các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc số 5, 8, 11, 14 và 17.

Bình đẳng giới

Học bổng, Đồ họa, Kiểu chữ và văn hóa thị giác, Thực hành bền vững và Công nghệ vật liệu, Công nghệ máy tính

Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế

Khuyến khích tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt, thỏa đáng cho tất cả mọi người.

Các thành phố và cộng đồng bền vững

Làm cho các thành phố và khu định cư của con người dành cho tất cả, an toàn, có khả năng chống chịu và bền vững.

Tài nguyên và môi trường biển

Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững.

Quan hệ đối tác vì các mục tiêu

Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững.

Vietnamese boats anchoring by the river

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với Mạng lưới các thành phố sông tại river.cities@rmit.edu.vn.