Cách thức nộp hồ sơ xin học bổng

1. Chọn chương trình học

2. Kiểm tra điều kiện và chuẩn bị hồ sơ

3. Nộp hồ sơ đăng ký nhập học

4. Nộp đơn đăng ký học bổng trực tuyến

Bước 1: Chọn chương trình học

Tìm hiểu và lựa chọn Chương trình Thạc sĩ tại RMIT Việt Nam mà ứng viên muốn theo học.

Bước 2: Kiểm tra điều kiện và chuẩn bị hồ sơ

Kiểm tra điều kiện chương trình Thạc sĩ và học bổng, và chuẩn bị hồ sơ.

Bước 3: Nộp Hồ sơ đăng ký nhập học tại RMIT Việt Nam.

Bước 4: Nộp Đơn đăng ký học bổng trực tuyến trước hạn cuối nộp hồ sơ học bổng.

Sau khi nhận Thư mời nhập học của RMIT Việt Nam, nộp Đơn đăng ký học bổng trực tuyến trước hạn cuối nộp hồ sơ học bổng.


 

Hồ sơ học bổng

Các giấy tờ sau cần được tổng hợp thành một tài liệu ở định dạng .pdf với dung lượng không quá 16 MB, và đính kèm trong Đơn đăng ký học bổng trực tuyến:

1. Thư tự giới thiệu bản thân, tối đa 500 chữ, nêu rõ:

  • Chương trình thạc sĩ của Đại học RMIT sẽ giúp bạn đạt mục tiêu học tập cũng như nghề nghiệp như thế nào;
  • Kế hoạch tương lai của bạn;
  • Vì sao bạn là một ứng cử viên tiềm năng để nhận học bổng này.

2. Bản sao Sơ yếu lý lịch của bạn;

3. Hai thư giới thiệu từ quản lý, đồng nghiệp hoặc giảng viên trường mà bạn đã theo học.

Lưu ý:

  • Các giấy tờ cần được trình bày bằng tiếng Anh. 
  • RMIT Việt Nam chỉ xem xét những hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu và nộp đúng hạn.