Cam kết hành động của Đại học RMIT tại Việt Nam

Về Đại học RMIT tại Việt Nam

Mọi việc khởi nguyên từ 23 năm trước từ sự đồng thuận của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Đại học RMIT. Kể từ đó, tầm nhìn chung này đã thay đổi diện mạo mảnh đất tại khu Nam TP. Hồ Chí Minh, biến nơi đây thành trường đại học quốc tế hàng đầu Việt Nam. Ngày nay, RMIT tự hào là một thành viên đáng tin cậy trong xã hội Việt Nam, kiến tạo lợi ích cho mọi người, cho chính phủ và các ngành nghề.  

RMIT cơ sở Nam Sài Gòn, tòa nhà B2

Lịch sử lâu dài, cam kết và tình hữu nghị bền chặt của RMIT tại Việt Nam

Chúng tôi tự hào về những tác động tích cực và đóng góp của RMIT trong 23 năm qua như một điển hình của giáo dục quốc tế tại Việt Nam.

Về Văn bản “Cam kết hành động của Đại học RMIT tại Việt Nam”

Văn bản “Cam kết hành động của Đại học RMIT tại Việt Nam” sẽ lý giải các bước mà RMIT Việt Nam sẽ thực hiện trong những năm tới để hoàn thành những lời hứa và trách nhiệm đối với xã hội của nhà trường. Được là một phần của Việt Nam vừa là cơ hội, vừa là một đặc ân với chúng tôi, và RMIT đảm nhận vai trò ấy một cách hết sức nghiêm túc và đầy tự hào. 

Cam kết 1: Tập trung vào các chương trình đại học và sau đại học, hoạt động nghiên cứu và gắn kết cộng đồng trong những lĩnh vực chính, tạo sự khác biệt đến cộng đồng mà trường phục vụ.  

Điều này bao gồm tập trung vào bốn lĩnh vực chính gồm: công nghệ mới nổi, thành phố thông minh và bền vững, đổi mới xã hội, và hợp tác khu vực.

Cam kết 2: Cung cấp đầu ra giáo dục với chất lượng và số lượng cao. 

Điều này bao gồm tiếp tục cung cấp trải nghiệm giáo dục đẳng cấp thế giới thật sự mang tính quốc tế và được công nhận toàn diện bởi Cơ quan Tiêu chuẩn và Chất lượng giáo dục đại học Australia (TEQSA); tăng cường năng lực và danh mục nghiên cứu trong nước; và phát triển số lượng sinh viên với lực lượng sinh viên tốt nghiệp năng động và sẵn sàng làm việc.

Cam kết 3: Đóng góp vào phát triển giáo dục đại học và kinh tế Việt Nam. 

Điều này bao gồm các sáng kiến như chuỗi Tọa đàm chính sách Việt Nam dẫn đầu và ra mắt Cộng đồng Thực hành. Đại học RMIT cam kết dẫn đầu các nỗ lực vận động chính sách, vun đắp cộng đồng thực hành để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của Australia, cũng như thúc đẩy đổi mới sáng tạo và công nghệ trong giáo dục đại học. Cam kết của chúng tôi trong việc cải thiện lĩnh vực giáo dục đại học sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho kinh tế Việt Nam. Vì chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các ngành nghề trong nước và chính phủ để giải quyết vấn đề khoảng cách kỹ năng giữa đào tạo và nhu cầu doanh nghiệp. Các chương trình nâng cao năng lực phù hợp tập trung vào kỹ năng số, ngôn ngữ và lãnh đạo sẽ rất quan trọng trong việc chuẩn bị cho lực lượng lao động Việt.

Cam kết 4: Đóng góp vào quan hệ song phương Australia-Việt Nam. 

Điều này bao gồm tận dụng vị thế và mạng lưới độc tôn của chúng tôi ở Việt Nam để thắt chặt thêm mối quan hệ song phương giữa Australia và Việt Nam. Quyết tâm này đã truyền cảm hứng cho các sáng kiến như Trung tâm Thương mại và Đổi mới sáng tạo châu Á của RMIT, cùng với Viện Chính sách Australia-Việt Nam và Sáng kiến Quán quân kinh tế.

Điều này còn bao gồm tận dụng chuyên môn của RMIT trong đào tạo và nghiên cứu để thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác chiến lược như chương trình nâng cao năng lực cho các tỉnh thành tại Việt Nam, và các sáng kiến an ninh xuyên quốc gia như ARLEMP và BCAMP.

Cam kết 5: Tăng cường đầu tư để mở rộng hoạt động tại Việt Nam. 

Điều này bao gồm việc mở rộng hoạt động của RMIT ở Việt Nam qua tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ và con người tại RMIT Việt Nam. Chúng tôi đã thiết lập và công bố Dự án Tre để giám sát việc triển khai một khoản đầu tư đáng kể của trường nhằm đảm bảo RMIT sẽ phát triển phù hợp với các nguyện vọng của đất nước. 

Cam kết 6: Cùng Australia và Việt Nam phát triển trong khu vực.  

Điều này bao gồm việc tập trung nhiều hơn vào khu vực, mở rộng lãnh đạo tư duy, cung cấp các chương trình giảng dạy và đào tạo, và quan hệ đối tác sang Đông Nam Á, để thúc đẩy tác động khu vực quanh những thách thức và chủ đề chung. Chúng tôi sẽ thiết lập một mạng lưới các trung tâm kết nối các ngành nghề trên khắp Đông Nam Á, để phát triển hợp tác, danh tiếng và phạm vi tiếp cận, cũng như đẩy mạnh phát triển bền vững ở châu Á-Thái Bình Dương với quan hệ hợp tác toàn diện và lãnh đạo tư duy. Thông qua việc tiếp tục hợp tác với Chính phủ, các ngành nghề và cộng đồng, chúng tôi sẽ tận dụng động lực và danh tiếng hiện có để đóng góp có ý nghĩa cho ngành giáo dục, cộng đồng và toàn khu vực.

vietnam-stock-rice-field.jpg

Cam kết hành động của Đại học RMIT tại Việt Nam

Tìm hiểu thêm về “Cam kết hành động của Đại học RMIT tại Việt Nam” dưới dạng văn bản chi tiết.

HCM landscape

Quỹ Đổi Mới Chiến Lược

Quỹ đổi mới chiến lược của RMIT Việt Nam là một phần của Cam kết hành động của Đại học RMIT tại Việt Nam - một hình thức đầu tư vào Việt Nam và khu vực bằng nguồn kinh phí của chính Đại học RMIT Việt Nam.