Chương trình Illuminate Fellowship của RMIT Việt Nam

Chương trình Illuminate Fellowship của RMIT Việt Nam

Trí tuệ vĩ đại - Thay đổi thế giới

Post graduate students are sitting at campus lobby

Là một phần trong cam kết của RMIT Việt Nam đối với sự phát triển bền vững và tiến bộ của Việt Nam, RMIT Việt Nam giới thiệu Chương trình Illuminate Fellowship. Chúng tôi mong muốn kết nối các nhà nghiên cứu hàng đầu để thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Việt Nam và khu vực.

Chương trình Illuminate Fellowship được xây dựng nhằm kết nối các nhà nghiên cứu/nhóm nghiên cứu hàng đầu thế giới để thực hiện nghiên cứu ứng dụng liên ngành nhằm tạo ra ảnh hưởng tích cực cho Việt Nam trên các lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm của RMIT Việt Nam bao gồm: Phát triển bền vững, Thành phố thông minh & Chuyển đổi kỹ thuật số và Đổi mới xã hội.

Chính sách đãi ngộ

  • Chương trình Illuminate Fellowship của RMIT Việt Nam nhận hồ sơ ứng tuyển với 2 vị trí: Giáo sư và Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ.
  • Các dự án nghiên cứu được tài trợ mỗi năm.
  • Cơ sở vật chất của nhà trường tại các cơ sở Nam Sài Gòn và Hà Nội.
  • Được cố vấn bởi các lãnh đạo nhà trường.
  • Tiếp cận các chương trình phát triển năng lực nghiên cứu.
  • Môi trường làm việc linh hoạt.

Cam kết về ảnh hưởng tích cực từ các nghiên cứu RMIT Việt Nam

Là thành viên Chương trình Illuminate Fellowship của RMIT Việt Nam, các nhà nghiên cứu sẽ dẫn dắt các nghiên cứu ứng dụng mang tính chiến lược và phù hợp với Việt Nam – hiện đang là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.

Hợp tác với chúng tôi trong Chương trình Illuminate Fellowship, các nhà nghiên cứu sẽ cùng chúng tôi tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội trong các khía cạnh: Phát triển bền vững, Thành phố thông minh & Chuyển đổi kỹ thuật số và Đổi mới xã hội tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.

Chương trình Illuminate Fellowship hướng đến định hình các thành phố và các ngành công nghiệp tương lai, nâng cao phúc lợi xã hội thông qua chuyển đổi kỹ thuật số; thúc đẩy đổi mới xã hội nhằm đảm bảo một tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người. Chương trình Illuminate Fellowship tập trung vào sự phát triển bền vững , thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Hiện nay, Chương trình Illuminate Fellowship đang nhận hồ sơ ứng tuyển cho các vị trí Giáo sư và Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ. Các lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm tại RMIT Việt Nam.

Chân dung ứng viên tiềm năng

Chương trình Illuminate Fellowship của RMIT Việt Nam dành cho các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế (với vị trí Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ) và các nhà nghiên cứu quốc tế (vị trí Giáo sư) có năng lực xuất sắc trong các lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm của RMIT Việt Nam, đáp ứng điều kiện và tiêu chí lựa chọn.  
Chương trình Illuminate Fellowship không dành cho nhân viên đang nghiên cứu/giảng dạy tại RMIT Việt Nam.

Điều kiện ứng tuyển

Ứng viên cần: 

  • Học vị Tiến sĩ. 
  • Hoàn thành đơn ứng tuyển theo hướng dẫn trước thời hạn.

Bên cạnh đó, ứng viên cần tham khảo thêm các tiêu chí tuyển dụng khác cho từng vị trí cụ thể của Chương trình Illuminate Fellowship.

Thời hạn ứng tuyển

Chương trình Illuminate Fellowship ngừng nhận hồ sơ ứng tuyển vào ngày 21/04/2024.

Ứng tuyển ngay!

Chương trình Illuminate Fellowship 2024 đã chính thức mở nhận hồ sơ ứng tuyển.

saigon-hcm-city-life-hcm-1900-1267.jpg

Liên hệ chúng tôi

Email: illuminatefellowship@rmit.edu.vn

Lưu ý các đơn ứng tuyển gửi qua email này sẽ không được xem xét. Vui lòng ứng tuyển các vị trí theo Chương trình Illuminate Fellowship 2024 qua đường dẫn.