Ứng tuyển Chương trình Illuminate Fellowship của RMIT Việt Nam

Tìm hiểu về quy trình ứng tuyển Chương trình Illuminate Fellowship của RMIT Việt Nam.

Chương trình Illuminate Fellowship của RMIT Việt Nam chính thức nhận hồ sơ ứng tuyển và hạn chót ứng tuyển là 11:59 PM ngày 21/04/2024.

 • Vị trí Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ nhận hồ sơ ứng tuyển các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chí tuyển chọn. Vị trí Giáo sư nhận hồ sơ ứng tuyển các nhà nghiên cứu quốc tế đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chí tuyển chọn.
 • Các ứng viên đang giảng dạy/nghiên cứu tại các cơ sở của Đại học RMIT sẽ không được cân nhắc tuyển chọn trong Chương trình Illuminate Fellowship.
 • Các ứng viên phải có học vị Tiến sĩ trước khi ứng tuyển Chương trình Illuminate Fellowship của RMIT Việt Nam.
 • Ứng viên cần tham khảo thêm các tiêu chí tuyển dụng khác cho từng vị trí cụ thể của Chương trình Illuminate Fellowship.

Các nhà nghiên cứu thuộc Chương trình Illuminate Fellowship thúc đẩy phát triển tương lai thông qua các nghiên cứu mang tính chiến lược. Các nhà nghiên cứu  tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm của RMIT Việt Nam. Những lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm này đóng vai trò then chốt trong việc phát triển kiến thức chuyên môn và nâng cao năng lực trong các lĩnh vực chiến lược của Việt Nam. Chương trình tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm bao gồm Phát triển bền vững, Thành phố thông minh và Chuyển đổi kỹ thuật số cũng như Đổi mới xã hội.

Góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam thông qua thúc đẩy đổi mới xã hội nhằm đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế mà không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ tương lai. Để thực hiện được điều này, các nhà nghiên cứu lĩnh vực Phát triển bền vững cần có sự hợp tác liên ngành và những giải pháp mang tính đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, môi trường và thịnh vượng xã hội một cách bền vững tại Việt Nam.

Góp phần vào phát triển kinh tế và các ngành công nghiệp trọng điểm tại Việt Nam nhằm đảm bảo năng lực cạnh tranh kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông minh và kinh tế số. Điều này đòi hỏi các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực Thành phố Thông minh và Chuyển đổi kỹ thuật số cần hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học kỹ thuật trong các ngành công nghiệp và chuyển đổi kỹ thuật số.

Góp phần phát triển tri thức và kết nối các ngành văn hóa, sáng tạo và xã hội. Các nhà nghiên cứu lĩnh vực Phát triển xã hội không chỉ cần thông hiểu kiến thức về các cộng đồng, các nền văn hóa mà còn thấu hiểu về trải nghiệm các cá nhân. Bên cạnh đó, các  giá trị từ quá khứ sẽ là nền tảng để các nghiên cứu Phát triển xã hội góp phần thúc đẩy một tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người.

Mô tả các vị trí ứng tuyển tại Chương trình Illuminate Fellowship

Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ cần phù hợp với một trong những lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm của RMIT Việt Nam trong vòng tuyển dụng 2024. Các Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ sẽ được làm việc tại các khoa phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu, và tham gia hợp tác liên ngành giữa các khoa.

Vị trí Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ là cơ hội cho các nhà nghiên cứu trẻ để phát triển sự nghiệp nghiên cứu của mình. Làm việc tại vị trí Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ sẽ bao gồm lập kế hoạch, dẫn dắt, phát triển và tham gia vào các dự án nghiên cứu chất lượng cao, mang tính liên ngành và kết nối với doanh nghiệp. Những dự án nghiên cứu này hỗ trợ  Việt Nam ứng phó với các vấn đề địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu dựa theo các lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm của RMIT Việt Nam. Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ sẽ thực hiện nghiên cứu chất lượng cao, có tính ảnh hưởng và liên đới với các lĩnh vực khác nhau trong đời sống. Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ sẽ tham gia vào các dự án nghiên cứu cùng với đội ngũ nghiên cứu của RMIT Việt Nam, đóng góp năng lực và tạo ra ảnh hưởng tích cực trong nghiên cứu với lĩnh vực chuyên môn của họ.

Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ vận dụng kiến thức chuyên môn nghiên cứu của mình vào sự phát triển của RMIT Việt Nam, thông qua việc phát triển mạng lưới nghiên cứu chất lượng cao, hướng đến các nghiên cứu chất lượng cao tại RMIT Việt Nam và với các đối tác địa phương, quốc gia. Các Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ tham gia vào các dự án nghiên cứu và tạo ra kết quả đầu ra chất lượng cao.

Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ có thể giảng dạy (thời lượng hạn chế) hoặc tham gia với tư cách giảng viên khách mời trong các tọa đàm khoa học trong các lĩnh vực liên quan nhưng không giảng dạy các lớp đào tạo chính khóa.

Vị trí này dành cho những ứng viên đã có học vị Tiến sĩ trong vòng năm năm (hoặc tương đương) trước ngày bắt đầu nhận hồ sơ ứng tuyển. Cụ thể, ứng viên phải có học vị Tiến sĩ từ tháng 03/2020. Vị trí này không dành cho ứng viên đang tham gia giảng dạy hoặc nghiên cứu tại  Đại học RMIT.

Giáo sư Chương trình Illuminate Fellowship cần phù hợp với một trong nhưng lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm của RMIT Việt Nam trong vòng tuyển dụng 2024. Các Giáo sư sẽ được làm việc tại các khoa phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu, và tham gia hợp tác liên ngành giữa các khoa.

Vị trí Giáo sư Chương trình Illuminate Fellowship là vị trí nhân sự học thuật cấp cao và sẽ là nhà nghiên cứu hàng đầu, đóng góp vào kết quả nghiên cứu, xây dựng năng lực đội ngũ nghiên cứu, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và tham gia vào các nghiên cứu đóng góp xã hội, tạo ra hiệu quả cao về bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và góp phần vào sự thay đổi tích cực của thế giới.

Các Giáo sư Chương trình Illuminate Fellowship cần có khả năng lãnh đạo nghiên cứu liên ngành, quan hệ tốt với các doanh nghiệp và hướng đến phát triển các ảnh hưởng tích cực từ nghiên cứu đến cộng đồng, phát triển các nhóm/dự án nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa nghiên cứu tại RMIT Việt Nam.

Giáo sư Chương trình Illuminate Fellowship cần phát triển mạng lưới nghiên cứu và hướng tới các nghiên cứu chất lượng cao tại Đại học RMIT cũng như với các đối tác toàn cầu. Các giáo sư sẽ đóng góp vào việc lập kế hoạch và định hướng chiến lược, đảm nhận các vai trò lãnh đạo học thuật quan trọng như tham gia vào các ủy ban, mạng lưới, dự án, hợp tác giữa các khoa của RMIT Việt Nam với đơn vị trong ngành, cộng đồng, chính phủ, tổ chức phi chính phủ hoặc các cơ quan khác.

Các Giáo sư Chương trình Illuminate Fellowship được mong đợi sẽ thu hút nguồn tài trợ nghiên cứu bên ngoài khuôn khổ nhà trường bao gồm các khoản tài trợ từ cả các nguồn trong nước và quốc tế.  

Vị trí này có thể giảng dạy (thời lượng hạn chế) hoặc tham gia với tư cách giảng viên khách mời trong các tọa đàm khoa học trong các lĩnh vực liên quan nhưng không giảng dạy các lớp đào tạo chính khóa.

Vị trí này không dành cho những ứng viên đang tham gia giảng dạy hoặc nghiên cứu tại Đại học RMIT.

 • Nhận hồ sơ ứng tuyển: Thứ 4, ngày 20/03/2024.
 • Đóng đơn ứng tuyển: Chủ nhật, ngày 21/04/2024.
 • Kết quả vòng ứng tuyển hồ sơ sẽ có vào cuối tháng 05/2024.
 • Phỏng vấn ứng viên sẽ diễn ra vào tháng 06-07/2024.
 • Kết quả ứng tuyển sẽ được thông báo đến ứng viên vào cuối tháng 07-08/2024.

Những mốc thời gian này chỉ mang tính hướng dẫn cho người nộp đơn và có thể thay đổi. Ứng viên sẽ được cung cấp thông tin cập nhật trong quá trình nộp đơn.

Giai đoạn 1: Nộp đơn ứng tuyển

Đơn ứng tuyển được nộp qua Workday và thời gian bắt đầu từ 11:00 AM thứ 4, ngày 20/03/2024 và đóng đơn vào 11:59 PM ngày 21/04/2024.

Ứng viên sẽ được yêu cầu cung cấp câu trả lời cho Đơn ứng tuyển (bao gồm về năng lực và thành tích sự nghiệp nghiên cứu), Sơ yếu lý lịch và một số bằng cấp liên quan. Các câu hỏi chung sẽ cho phép ứng viên cung cấp chi tiết về những điểm nổi bật trong nghiên cứu. Chương trình Illuminate Fellowship của RMIT Việt Nam đang tìm kiếm những ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt do vậy câu trả lời của ứng viên phải ngắn gọn, súc tích.

Giai đoạn 2: Phỏng vấn

Những ứng viên được chọn sau Giai đoạn 1 sẽ tham gia phỏng vấn cùng với Hội đồng Chương trình Illuminate Fellowship của RMIT Việt Nam. Vòng Phỏng vấn sẽ diễn ra vào tháng 06 - 07/2024.

Giai đoạn 3 – Tuyển dụng

Tất cả các ứng cử viên được chọn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về người tham khảo trước khi được nhận thư mời làm việc. Việc kiểm tra  thông tin tham chiếu sẽ diễn ra từ tháng 8 năm 2024.


 

Chương trình Illuminate Fellowship của RMIT Việt Nam tuyển dụng Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ và Giáo sư có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp với một trong những chủ đề nghiên cứu trọng điểm của RMIT Việt Nam. Ứng viên hiện tại đang đảm nhận các vị trí giảng dạy và nghiên cứu của Đại học RMIT không đủ điều kiện để nộp đơn. 

Để ứng tuyển cho vị trí Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ, ứng viên phải có học vị Tiến sĩ trước 5 năm kể từ ngày bắt đầu nộp đơn ứng tuyển. Cụ thể, ứng viên phải có học vị tiến sĩ từ tháng 03/2020.

Có, ứng viên có thể ứng tuyển Chương trình Illuminate Fellowship trong khi tham gia Fellowship tại một trường khác. Ứng viên vui lòng đảm bảo rằng bất kỳ vị trí Fellowship khác mà ứng viên nắm giữ đều được liệt kê trong CV như một phần trong đơn đăng ký.

Không, ứng viên không thể đăng ký nhiều vị trí cùng một lúc. Ứng viên nên xác định vị trí nào phù hợp nhất với mình, dựa trên các tiêu chí đủ điều kiện trong phần mô tả vị trí cho từng lĩnh vực, cũng như các kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên và đăng ký vị trí đó.

Tất cả nhân viên RMIT Việt Nam đều được cung cấp các cơ hội phát triển nghề nghiệp như một phần công việc của họ.

RMIT Việt Nam muốn đảm bảo nhân viên của chúng tôi có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Nhà trường có chính sách hỗ trợ nhân viên sắp xếp công việc linh hoạt. 

Ứng viên được tuyển chọn sẽ làm việc tại Việt Nam.

Ứng viên đưa vào tất cả khoản tài trợ mà ứng viên được nhận dưới vai trò là nhà nghiên cứu (trong bất kỳ vai trò nào, không chỉ là nhà nghiên cứu chính). Ứng viên không nên liệt kê các nguồn tài trợ khi ứng viên được thuê vào một dự án (ví dụ: với tư cách là trợ lý nghiên cứu), và chỉ liệt kê nguồn tài trợ khi ứng viên là thành viên của nhóm nghiên cứu đã nhận được tài trợ.

Ứng viên không thể điều chỉnh đơn ứng tuyển của mình sau khi nộp. Trong trường hợp ứng viên cần điều chỉnh trong đơn ứng tuyển, ứng viên vui lòng nộp một đơn ứng tuyển mới.

Các ứng viên sẽ được bắt đầu Chương trình Illuminate Fellowship của mình trong khoảng cuối năm 2024 và đầu năm 2025. 

Ứng viên không cần liên hệ trước khi ứng tuyển vào Chương trình Illuminate Fellowship. Giai đoạn 1 của quy trình là vòng đăng ký ứng tuyển, ứng viên sẽ cung cấp tất cả thông tin cần thiết về kết quả nghiên cứu, thành tựu, sự nghiệp. Nếu ứng viên được chọn cho vòng 2, ứng viên sẽ được phỏng vấn với Hội đồng nghiên cứu của Chương trình Illuminate Fellowship.

 • Ứng viên phải cung cấp bảng điểm IELTS (học thuật) hiệu lực với điểm tổng là 7.0, không có ban nào thấp hơn 6.5 khi ứng tuyển vào RMIT Việt Nam. Tuy nhiên, bạn có thể nộp bảng điểm sau khi được xác nhận là ứng viên tiềm năng tại cuối vòng Phỏng vấn.
 • Nếu ứng viên có thể chứng minh mình đã hoàn thành học vị Tiến sĩ bằng tiếng Anh, và có kinh nghiệm giảng dạy trong môi trường nói tiếng Anh trong 24 tháng qua sẽ được miễn cung cấp chứng chỉ tiếng Anh.

Ứng viên có thể nộp đơn, nhưng học vị Tiến sĩ phải được trao vào thời điểm phỏng vấn (khoảng tháng 5). Các ứng viên được chọn vào danh sách tiềm năng phải có khả năng chứng minh rằng họ đã đáp ứng tất cả các yêu cầu để hoàn thành chương trình Tiến sĩ, có thể nhận danh hiệu Tiến sĩ và có thể đưa ra bản tuyên bố hoàn thành học tập theo yêu cầu trước khi phỏng vấn.

Chúng tôi yêu cầu ứng viên nộp trang tiểu sử hộ chiếu để xác định xem bạn có đủ điều kiện xin giấy phép lao động hay không. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân của bạn và đảm bảo dữ liệu này được lưu trữ an toàn và chỉ được sử dụng cho mục đích kiểm tra này này.

saigon-hcm-city-life-hcm-1900-1267.jpg

Liên hệ chúng tôi

Email: illuminatefellowship@rmit.edu.vn

Lưu ý các đơn ứng tuyển gửi qua email này sẽ không được xem xét. Vui lòng ứng tuyển các vị trí theo Chương trình Illuminate Fellowship 2024 qua đường dẫn.