Teacher Talks củng cố khả năng thích ứng cho giáo viên tiếng Anh

Teacher Talks củng cố khả năng thích ứng cho giáo viên tiếng Anh

Qua việc chia sẻ những phương thức tiếp cận đổi mới sáng tạo và linh hoạt vào giáo dục, chương trình Teacher Talks năm 2021 của Đại học RMIT góp phần chuẩn bị để giáo viên tiếng Anh có thể giảng dạy trong những thời điểm đầy biến động.

Qua việc chia sẻ những phương thức tiếp cận đổi mới sáng tạo và linh hoạt vào giáo dục, chương trình Teacher Talks năm 2021 của Đại học RMIT góp phần chuẩn bị để giáo viên tiếng Anh có thể giảng dạy trong những thời điểm đầy biến động. Qua việc chia sẻ những phương thức tiếp cận đổi mới sáng tạo và linh hoạt vào giáo dục, chương trình Teacher Talks năm 2021 của Đại học RMIT góp phần chuẩn bị để giáo viên tiếng Anh có thể giảng dạy trong những thời điểm đầy biến động.

Teacher Talks là chuỗi chương trình phát triển chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam do Khoa tiếng Anh và Chuyển tiếp đại học (SEUP) RMIT Việt Nam tổ chức thường kỳ.

Teacher Talks năm nay được tổ chức trực tuyến cho giáo viên và các trường ở Việt Nam với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và Linh hoạt: Giảng dạy thời biến động”.

Chủ nhiệm cấp cao Chương trình tiếng Anh học thuật tại cơ sở Đà Nẵng Đại học RMIT thầy Stuart Turner chia sẻ rằng vì chúng ta tiếp tục trải qua một năm bất ổn cả ở Việt Nam và trên toàn cầu, “chúng ta cần linh hoạt trong cách tiếp cận với giáo dục, đưa những bài học rút ra được từ chương trình Giảng dạy từ xa khẩn cấp vào lớp học trong tương lai gần khi chúng ta quay lại với cách giảng dạy trực tiếp và truyền thống hơn”.

Tám phiên tham luận được trình bày theo cách thực tiễn và dựa trên mô phỏng giảng dạy bao gồm các chủ đề sau:

  • Khích lệ tự học từ vựng với sổ ghi chép từ vựng.
  • Hoạt động phát âm ý nghĩa trong các lớp học trực tuyến.
  • Dùng tin nhắn để hỗ trợ và gắn kết sinh viên.
  • Cơ hội tự học trong các lớp trực tuyến
  • Cảm xúc tích cực, tham gia, mối quan hệ, ý nghĩa và thành tựu: Làm thế nào tác động lên sự tham gia của người học.
  • Tầm quan trọng của việc ôn lại bài học: Hoạt động thực tiễn cho lớp học.
  • Sức khoẻ tinh thần cho giáo viên trong những thời điểm biến động.

Thầy Turner cho biết: “Người tham dự có cơ hội tham gia vào các hoạt động thực tế và rời sự kiện với những phương pháp mà họ có thể dùng ngay vào lớp học của mình sau khi hiệu chỉnh thích hợp”.

Bài: Hoàng Hà

23/06/2021

Share

  • Quan hệ doanh nghiệp
  • Cộng đồng
  • Sự kiện

Tin tức liên quan