Hội thảo RMIT Vietnam Digital3

Thiết kế nền kinh tế kỹ thuật số - Lộ trình phát triển thị trường mới nổi

Khoa Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam xin công bố tổ chức Hội nghị Digital3 (D3) sắp tới của Đại học RMIT Việt Nam với chủ đề 'Thiết kế nền kinh tế kỹ thuật số - Lộ trình phát triển các thị trường mới nổi'. Hội nghị D3 cung cấp một nền tảng để các học giả trình bày những hiểu biết mới và thảo luận về các vấn đề mới nổi về sự gián đoạn do công nghệ kỹ thuật số gây ra đối với nền kinh tế, từ đó thúc đẩy mối liên kết lớn hơn giữa các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp. Hội nghị đặt ra mục tiêu tháo gỡ tác động của các công nghệ kỹ thuật số mới và sự gián đoạn của chúng đối với quá trình chuyển đổi của các nền kinh tế đang phát triển - cụ thể hơn là cách áp dụng các công nghệ như vậy có thể mở cửa cho các nền kinh tế mới nổi đến các giai đoạn phát triển kinh tế với sự tiến triển vượt bậc trực tiếp vào nền kinh tế kỹ thuật số. Các thị trường mới nổi có thể tận dụng cơ sở hạ tầng thể chế mới được cung cấp bởi các công nghệ kỹ thuật số hàng đầu để xây dựng nền kinh tế bền vững, toàn diện và thịnh vượng. Trong thời đại được đặc trưng bởi sự gián đoạn nhanh chóng và sâu rộng do công nghệ kỹ thuật số mang lại, vai trò của nghiên cứu học thuật tập trung vào ngành ngày càng trở nên quan trọng. Do đó, nghiên cứu học thuật nghiêm ngặt, với khả năng phân tích, dự báo và cung cấp thông tin chi tiết  là công cụ điều hướng bối cảnh kỹ thuật số năng động, đảm bảo các doanh nghiệp được trang bị để tận dụng những tiến bộ này và phát triển mạnh trong nền kinh tế kỹ thuật số.

Chúng tôi nồng nhiệt mời những đóng góp từ tất cả các ngành đi sâu vào ý nghĩa và ứng dụng của các công nghệ đột phá trong bối cảnh kinh doanh và kinh tế kỹ thuật số. Các chủ đề nghiên cứu bao gồm, nhưng không giới hạn, nghiên cứu về công nghệ Blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), Thực tế ảo/Tăng cường (VR/AR) và Internet vạn vật (IoT). Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn nhận được các bài nộp từ các học giả và các học viên từ các chủ đề nghiên cứu khác nhau, đồng thời khuyến khích các bài báo khám phá tiềm năng hợp tác và chia sẻ kiến thức xuyên khu vực trong việc xây dựng nền kinh tế kỹ thuật số ưu tiên phát triển thị trường mới nổi. Các chủ đề chính của hội nghị bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Tài chính kỹ thuật số
 • Đổi mới trong nền kinh tế kỹ thuật số
 • Quản lý thay đổi kỹ thuật số
 • Quản trị & Luật quản trị kỹ thuật số
 • Kinh doanh kỹ thuật số
 • Tính bền vững trong mảng kỹ thuật số
 • Kinh tế tiền điện tử
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Nhận dạng kỹ thuật số và quyền riêng tư
 • An ninh mạng và độ tin tưởng trong mảng kỹ thuật số
 • Sức khỏe và phúc lợi kỹ thuật số
 • Đổi mới kỹ thuật số và tinh thần kinh doanh
 • Các chủ đề liên quan khác 

Chúng tôi mời các bài nộp sử dụng phương pháp nghiên cứu đa dạng và quan điểm lý thuyết, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu điển hình, khung khái niệm và phân tích phê bình. Các bài báo được gửi sẽ được đánh giá bởi các chuyên gia trong lĩnh vực này, và các bài báo được chấp nhận sẽ được trình bày và xuất bản trong kỷ yếu hội nghị.

Giới thiệu về Digital3 (D3) tại RMIT Việt Nam

Digital3 (D3) của Đại học RMIT là một loại triết lý kinh doanh mới được thiết kế để giúp điều hướng nền kinh tế kỹ thuật số mới, với cốt lõi là phân cấp, tự động hóa và nền tảng. D3 cung cấp một giải pháp đơn giản để làm việc với một nhóm chuyên gia đa lĩnh vực, duy nhất trong một môi trường giáo dục hợp tác, đổi mới. Với sự liên kết giữa doanh nghiệp, nghiên cứu và giáo dục, D3 được thiết kế để nhanh chóng đưa các kỹ năng và tư duy mới vào các doanh nghiệp và các ngành công nghiệp và hỗ trợ các đối tác thúc đẩy kết quả kinh doanh hoặc chính sách của họ. D3 ở một vị trí duy nhất để cung cấp giá trị này khi các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới của chúng tôi phổ biến những phát hiện và phương pháp hay nhất của họ thông qua hội thảo trên web, khóa học ngắn hạn, bằng cấp và các ấn phẩm.

Ban tổ chức

Lệ phí và hướng dẫn

Ngày quan trọng

 • 25/08/2023: Hạn nộp Toàn văn hoặc Tóm tắt Mở rộng
 • 30/08/2023: Thông báo chấp nhận bài nộp
 • 05/09/2023: Hạn chót đăng ký cho các bài nộp được chấp nhận
 • 10/09/2023: Hạn chót nộp bản đầy đủ cho tóm tắt mở rộng (không bắt buộc)
 • 10/10/2023: Hạn nộp bài thuyết trình
 • 26 - 27/10/2023: Ngày hội thảo

Hướng dẫn cho các tác giả

 • Những người tham dự phải gửi bản thảo thông qua cổng thông tin của hội thảo.
 • Các bài trình bày tại Hội nghị sẽ được Hội đồng khoa học lựa chọn.
 • Các bài đã gửi phải bao gồm một bản tóm tắt, mã JEL và từ khóa.
 • Các bài báo đã gửi không được bao gồm bất kỳ chi tiết nào về tác giả.
 • Bài dự thi phải được gửi ở định dạng PDF, với cỡ chữ 12, cách dòng hai lần và lề một inch.
 • Chúng tôi hoan nghênh các bài nộp của cả bài báo đầy đủ cũng như bản tóm tắt mở rộng về quá trình làm việc

Phí tham dự hội thảo

Link đăng ký sẽ được cung cấp cùng với Thông báo chấp nhận. Ít nhất một tác giả của mỗi bài nghiên cứu được chấp nhận phải đăng ký để trình bày tại Hội thảo. Các bài được chấp nhận mà không đăng ký sẽ bị loại khỏi Hội thảo. 

 • Lệ phí thường: 100 USD 
 • Sinh viên và nhân viên: 50 USD*

*Ưu đãi 50% lệ phí cho nhân viên và sinh viên RMIT.

sgs-campus-day-event-thumbnail.jpg

Liên hệ với ban tổ chức

Liên hệ ban tổ chức tại D3Conference@rmit.edu.vn

Sự kiện khác