Lệ phí và hướng dẫn thanh toán

Link đăng ký sẽ được cung cấp cùng với Thông báo chấp nhận. Ít nhất một tác giả của mỗi bài nghiên cứu được chấp nhận phải đăng ký để trình bày tại Hội thảo. Các bài được chấp nhận mà không đăng ký sẽ bị loại khỏi Hội thảo. 

Lệ phí (ưu đãi 50% lệ phí cho nhân viên và sinh viên RMIT)

Đại biểu thông thường 100 USD 2.400.000 VNĐ
Sinh viên và nhân viên 50 USD 1.200.000 VNĐ

Hướng dẫn thanh toán

Lệ phí đăng ký hội thảo có thể được thanh toán bằng các hình thức sau:​

Chuyển khoản ngân hàng

Chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng VCB/ANZ của RMIT Việt Nam

Thanh toán bằng thẻ hoặc tiền mặt (thanh toán bằng tiền VNĐ)​

Thanh toán bằng thẻ tại trụ sở ngân hàng VCB/ANZ hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại RMIT Việt Nam hoặc tại các ngân hàng

Ngân hàng trực tuyến (thanh toán bằng tiền VNĐ)

Thanh toán qua kênh ngân hàng trực tuyến VCB-iB@NKING

sgs-campus-day-event-thumbnail.jpg

Liên hệ với ban tổ chức

Liên hệ ban tổ chức tại D3Conference@rmit.edu.vn