Diễn đàn Đô thị thông minh và bền vững kỳ trước và những sự kiện khác của khoa Kinh Doanh và Quản Trị tại đại học RMIT

Diễn đàn Đô thị thông minh và bền vững 1/2021

Tại SSC đầu tiên vào tháng 1 năm 2021 do RMIT Việt Nam tổ chức, các chuyên gia đã nói về 6 yếu tố của thành phố thông minh để xây dựng năng lực và hiểu biết nền tảng ở Việt Nam cho sự phát triển trong tương lai của các trung tâm đô thị của đất nước. Sự kiện này quy tụ các nhà lãnh đạo tư tưởng từ Úc, Singapore, Nhật Bản và Việt Nam, những người đã chia sẻ những quan sát, đầu vào và các nghiên cứu điển hình thành công về tương lai đô thị có thể áp dụng cho các thành phố Việt Nam 

Một số bước phát triển đáng kể từ diễn đàn đầu tiên là sự tham gia và hợp tác chặt chẽ giữa RMIT Việt Nam và chính phủ Việt Nam phù hợp với chiến lược phát triển của đất nước. Chương trình quốc gia về phát triển thành phố thông minh được nêu rõ trong Quyết định 950 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phát triển thành phố thông minh bền vững ở Việt Nam từ năm 2018 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Ngoài ra, RMIT cũng tích cực tham gia với các doanh nghiệp Nhà nước (như Vietnam Airlines ) và các cơ quan chính phủ về chuyển đổi số phù hợp với Chương trình quốc gia về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

RMIT đã ký một Biên bản ghi nhớ với chính quyền TP.HCM để hỗ trợ xây dựng các sáng kiến và cơ sở hạ tầng Thông minh cho Thành phố. Ngoài ra, RMIT đã tiếp cận với thành phố Cần Thơ và các thành phố khác với hy vọng nhân rộng công việc đang được thực hiện ở TP.HCM. Dựa trên những hiểu biết và sự phát triển này, diễn đàn sắp tới này tập trung vào việc phát triển đô thị thông minh có mối liên hệ chặt chẽ như thế nào với tính bền vững và các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs). 

Những sự kiện khác của khoa Kinh Doanh và Quản Trị

  • International Business Forum 2017: International business environment in Vietnam: Opportunities, challenges and how to move forward

Sự kiển được quảng bá qua các kênh truyền thông

event-media-smart-sustainable-cit