Thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo - Từ lớp học đến dự án thực tế cùng doanh nghiệp

Thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo - Từ lớp học đến dự án thực tế cùng doanh nghiệp

Cùng tìm hiểu môn học “Dự án Thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo” dành cho sinh viên năm cuối đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Tính thực tiễn luôn là tiêu chí hàng đầu trong các chương trình được giảng dạy tại RMIT, bao gồm cả Thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo. Ở những kỳ học cuối của chương trình, sinh viên sẽ phải tham gia môn học “Dự án Thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo” trong đó các bạn được kết nối với doanh nghiệp để hoàn thành một dự án thực tế. 

Với môn học này, sinh viên cùng doanh nghiệp, có thể là đối tác do trường giới thiệu hoặc do sinh viên tự đề xuất, sẽ phát triển giải pháp cho một vấn đề cụ thể. Mỗi bạn sẽ làm việc cùng 2 người hướng dẫn, một giảng viên và một đại diện doanh nghiệp.

Dù môn học chỉ kéo dài 1 học kỳ, các bạn phải chuẩn bị 2 tháng trước khi bắt đầu. Điều này để đảm bảo khi bắt tay vào thực hiện dự án, các bạn đã có một bản đề xuất có mục tiêu và kết quả kỳ vọng rõ ràng. Các bạn cần làm rõ những nhóm kỹ năng AI sẽ được ứng dụng trong dự án, chẳng hạn như NLP hay khoa học dữ liệu, và mục tiêu đạt được trên quan điểm của doanh nghiệp.

Students discussing in a classroom

Phó Giáo sư Minh Đinh, Chủ nhiệm chương trình và là Phó khoa phụ trách Nghiên cứu & Đổi mới cho biết “môn học này rất quan trọng vì nó hướng tới nhiều mục đích. Với RMIT, đây là môn học hoàn tất chương trình để đánh giá được sinh viên đã học được những gì sau toàn bộ chương trình Thạc sĩ. Từ phương diện doanh nghiệp, sinh viên phải phát triển được những giải pháp mang đến hiệu quả thực tế.”

Tinh thần này được thể hiện toàn diện trong các dự án mà các bạn sinh viên năm cuối của chương trình đang theo đuổi. Một vài chủ đề của các dự án có thể kể ra như AI4BIZ với giải pháp tóm tắt phản hồi và ý kiến của khách hàng trên kênh trực tuyến, hoặc CIMB Bank Vietnam với công cụ khai phá dữ liệu và nhận diện khuôn mặt, hoặc nền tảng hỗ trợ dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho bệnh nhân tim mạch.  

Chia sẻ

Tin tức liên quan