3 cách để ChatGPT trở thành công cụ đắc lực cho riêng bạn

3 cách để ChatGPT trở thành công cụ đắc lực cho riêng bạn

ChatGPT không đơn thuần chỉ là một trào lưu, bởi đây là công cụ tiềm năng có thể tạo ra những cải thiện tích cực trong công việc hàng ngày của chính bạn. Giảng viên RMIT gợi ý cho bạn 3 cách tận dụng tối đa ưu thế từ công cụ generative AI mới nhất này để nâng cao hiệu suất, ra quyết định sáng suốt và nâng tầm sáng tạo.

Các ứng dụng generative AI như ChatGPT, DALL-E đang trên đà tái định hình cách vận hành doanh nghiệp trên bình diện toàn cầu. AI có thể là một công cụ hiệu quả nếu bạn biết cách tận dụng phù hợp. Sau đây là 3 gợi ý mà ChatGPT có thể hỗ trợ cho bạn trong công việc hàng ngày.

1. Nâng cao hiệu suất

ChatGPT có thể là trợ thủ đắc lực trong việc lên ý tưởng. Bạn cần một vài gợi ý cho tiêu đề bài viết hay ý tưởng về một chuỗi nội dung? ChatGPT có thể là nơi khơi nguồn cảm hứng. Bạn có quá nhiều email để trả lời mỗi ngày? Chỉ cần đưa copy-paste nội dung được gửi tới và yêu cầu ChatGPT trả lời theo cách bạn muốn.

Theo thầy Tom Huỳnh, Giảng viên ngành IT tại RMIT chia sẻ “Bạn có thể tự động hóa hầu hết các công việc lặp lại bằng ChatGPT để có thêm thời gian tập trung vào những thứ quan trọng hơn. Vì ChatGPT có thể đưa về kết quả “mới” từ hàng tỉ ví dụ nguồn, nó có thể cho ra kết quả ưu việt hơn cách tìm kiếm thông thường trên internet.”

Headshot photo of a man in his 30s wearing a suit Tom Huỳnh, Giảng viên ngành IT tại RMIT

2. Ra quyết định sáng suốt*

Hãy cân nhắc sử dụng ChatGPT bên cạnh công cụ tìm kiếm thông thường của bạn. Dù làm việc ở bất kỳ ngành nghề nào, bạn đều có thể tìm thấy thông tin hữu dụng từ ChatGPT bởi nó cho phép thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích và dự đoán. Nói cách khác, bên cạnh việc cung cấp thông tin, ChatGPT còn có thể giúp bạn phân tích dữ liệu để nhận dạng xu hướng và kiểu mẫu. Nó cũng sử dụng các thuật toán học máy để đưa ra dự đoán dựa trên dữ liệu có sẵn. Từ đó, bạn có thể có thêm thông tin nhằm đoán trước những khả năng có thể xảy ra và ra quyết định sáng suốt hơn.

*Cần lưu ý rằng vẫn có trường hợp ChatGPT đưa ra thông tin sai. Do đó, với các vấn đề quan trọng, bạn nên yêu cầu ChatGPT cung cấp nguồn thông tin và tìm hiểu xác thực ở các nguồn thông tin khác.

3. Nâng tầm sáng tạo

Chúng ta đang dần thấy được triển vọng lớn lao trong việc kết hợp nhiều công cụ AI khác nhau để tạo ra các sản phẩm cá nhân hóa.

Một ví dụ từ thầy Tom Huỳnh “Bạn có thể sử dụng ChatGPT để tạo ra câu chuyện cho một ý tưởng game, sau đó đưa văn bản vào Midjourney, một công cụ text-to-image AI như DALL-E, để tạo ra hình ảnh mô phỏng cho câu chuyện. Cuối cùng, bạn tiếp tục đưa văn bản vào Microsoft Azure Text-to-Speech để thêm phần lồng tiếng cho câu chuyện.” Chúng ta có thể thấy rằng điều mà trước đây vốn cần một vài chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau giờ có thể hoàn thành qua vài thao tác đơn giản.

Chia sẻ

Tin tức liên quan