Thực tập

Trải nghiệm chuyên ngành thực tế

Rất nhiều doanh nghiệp lớn có các chương trình thực tập hay công việc trong kỳ nghỉ hè, thường dành cho sinh viên trước khi bước vào năm cuối của chương trình học. Các vị trí thực tập này chính là những trải nghiệm quý giá giúp bạn phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong môi trường thực tiễn.

Sinh viên RMIT thực tập

Trong khi việc thực tập được quảng cáo ở nhiều địa điểm, bao gồm cả trực tiếp từ các nhà tuyển dụng, RMIT cung cấp một hệ thống gọi là RMIT Careers Online Portal để giúp sinh viên của mình tìm được một công việc thực tập.

Chương trình thực tập

Chương trình thực tập của RMIT Việt Nam đáp ứng nhu cầu bồi đắp và kiến tạo kinh nghiệm làm việc cho sinh viên.

Chương trình dùng các nguyên tắc và phương pháp sư phạm hiệu quả cao trong việc kiến tạo trải nghiệm thực tập cho sinh viên trong nước, cũng như chuẩn bị cho sinh viên quốc tế muốn làm việc tại châu Á.

Sinh viên đi thực tập phải tham gia các buổi hỗ trợ chương trình thực tập liên ngành với nội dung gồm kết quả học hỏi của từng cá nhân, hướng dẫn và đánh giá có điều chỉnh.

Để biết thêm thông tin về Chương trình thực tập, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Khi nào sinh viên đi thực tập?

Hầu hết sinh viên sẽ đi thực tập vào những kỳ học cuối. Điều này cho phép sinh viên có thể chuyển tiếp qua làm việc toàn thời gian dễ dàng. Tuy nhiên, vẫn có vài trường hợp ngoại lệ.

Thời gian thực tập

Yêu cầu về thời gian thực tập tối thiểu của sinh viên mỗi ngành khác nhau. Thông thường mỗi kì thực tập kéo dài trong 12 tuần.

Làm cách nào đăng ký tham gia chương trình thực tập?

Hãy lên kế hoạch từ sớm. Bạn cần có thời gian để hoàn thành hồ sơ ứng tuyển cho các chương trình làm việc trong kỳ nghỉ và một số chương trình mùa hè sẽ kết thúc từ khoảng giữa năm. Các cơ hội việc làm khác cũng có thể được quảng cáo bất cứ lúc nào, vì vậy hãy luôn theo dõi Cổng cơ hội việc làm RMIT và các nguồn thông tin khác.