Gặp gỡ chuyên gia: Tiến sĩ Jonathan Crellin

Gặp gỡ chuyên gia: Tiến sĩ Jonathan Crellin

“Là một quốc gia công nghiệp kỹ thuật đang phát triển nhanh chóng, Việt Nam cực kỳ dễ rơi vào tầm ngắm của tội phạm mạng” là nhận định của Tiến sĩ Jonathan Crellin từ Đại học RMIT Việt Nam.

Tiến sĩ Jonathan Crellin là Chủ nhiệm bộ môn An toàn thông tin tại Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học RMIT Việt Nam.

Sau khi có bằng tâm lý học, Tiến sĩ Crellin dần bắt đầu quan tâm đến máy tính và theo học lấy bằng tiến sĩ về công thái học nhận thức máy tính của con người nhằm đào sâu về cách con người tương tác với máy móc.

Sau đó, ông làm việc ở các trường đại học, giảng dạy về tin học. 

“Với vai trò giảng viên, tôi cũng bắt đầu giảng dạy về pháp y máy tính”, ông cho biết.

Tiến sĩ Crellin nhận thấy đây là một lĩnh vực thú vị vì giúp chúng ta “hiểu về cách con người sử dụng máy tính để thực hiện các hành động phi pháp”.

Hiện tại, những công nghệ mới nổi, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở nên phổ biến.

Tiến sĩ Crellin phân tích: “Một mặt, AI có thể được dùng để làm mọi thứ an toàn hơn và tăng cường các biện pháp bảo mật, chẳng hạn như bằng cách phát hiện thay đổi ở các mẫu trong hệ thống thông tin”.

“Mặt khác, nó cũng đặt ra cho chúng ta những thách thức nhất định vì tội phạm mạng có thể sử dụng AI theo cách tương tự để đẩy mạnh các cuộc tấn công. Những công nghệ như ChatGPT có thể giúp kẻ gian tạo ra các cuộc tấn công lừa đảo tinh vi và được cá nhân hóa hơn”.

Lắng nghe bình luận của Tiến sĩ Crellin về an toàn thông tin trong video dưới đây:

Gặp gỡ chuyên gia: Tiến sĩ Jonathan Crellin

23/02/2024

Share