Đại học RMIT đón đoàn đại biểu UBND TP. Hồ Chí Minh

Đại học RMIT đón đoàn đại biểu UBND TP. Hồ Chí Minh

Ngày 16/05/2024, Đại học RMIT đã đón tiếp ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, cùng đoàn đại biểu đến viếng thăm cơ sở của trường tại Melbourne (Australia).

Đón tiếp đoàn gồm có Phó chủ tịch Hội đồng trường và Giám đốc Đại học RMIT Giáo sư Alec Cameron, Thừa hành Phó chủ tịch Hội đồng trường và Phó giám đốc (phụ trách quốc tế và đối ngoại) bà Saskia Loer Hansen, và Thừa hành Phó chủ tịch Hội đồng trường và Phó giám đốc (phụ trách Phân viện STEM) Giáo sư Ian Burnett.

Cuộc họp đã đạt thành quả tốt đẹp -  Đại học RMIT nhận được sự phê duyệt của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc mở rộng phát triển cơ sở Nam Sài Gòn trong tương lai. Đây là bước đầu quan trọng đối với Đại học RMIT Việt Nam trong giai đoạn trường bắt đầu lên kế hoạch cho cơ sở hạ tầng mới tại cơ sở lớn nhất của trường.

Phó chủ tịch Hội đồng trường và Giám đốc Đại học RMIT Giáo sư Alec Cameron và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh ông Phan Văn Mãi. Phó chủ tịch Hội đồng trường và Giám đốc Đại học RMIT Giáo sư Alec Cameron và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh ông Phan Văn Mãi.

Giáo sư Alec Cameron cho biết: “RMIT Việt Nam tiếp tục là một phần quan trọng của Đại học RMIT trên toàn cầu và chúng tôi duy trì cam kết đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam và đem đến trải nghiệm đẳng cấp thế giới cho sinh viên”.

Cuộc họp giữa Chủ tịch Phan Văn Mãi và lãnh đạo Đại học RMIT còn đem đến cơ hội thảo luận thêm về những mối liên kết sâu sắc giữa Đại học RMIT ở Australia và Việt Nam.

Đại học RMIT Việt Nam tự hào là ngôi nhà chung của hơn 12.000 sinh viên, 22.500 cựu sinh viên và 1.300 cán bộ giảng viên. Mối quan hệ bền lâu của nhà trường với Việt Nam là một mối quan hệ đặc biệt, nhất là khi RMIT Việt Nam sắp kỷ niệm 25 năm thành lập trường vào năm sau.

Tin tức liên quan