Chương trình Illuminate Fellowship: Thắp sáng đam mê nghiên cứu cùng RMIT

Chương trình Illuminate Fellowship: Thắp sáng đam mê nghiên cứu cùng RMIT

Đại học RMIT kêu gọi các nhà nghiên cứu và chuyên gia hàng đầu đứng vào hàng ngũ RMIT Việt Nam Illuminate Fellows để thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam và khu vực.

Đại học RMIT ra mắt chương trình Illuminate Fellowship nhằm tiếp tục khẳng định cam kết của nhà trường đối với sự phát triển bền vững và tiến bộ của Việt Nam. Đây là sáng kiến để thu hút các chuyên gia nghiên cứu giàu hoài bão tham gia cùng RMIT Việt Nam kiến tạo thay đổi thông qua nghiên cứu mang tính hợp tác và tạo tác động.

Các chuyên gia tham gia chương trình sẽ dẫn dắt những nghiên cứu mang tính chiến lược và phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam - một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Nhà trường đang tìm kiếm cả nghiên cứu viên giàu kinh nghiệm lẫn nghiên cứu viên trẻ cho các vị trí Giáo sư và Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ để triển khai các nghiên cứu liên ngành hướng đến:

  • định hình các thành phố và khu công nghiệp tương lai, thúc đẩy phúc lợi xã hội thông qua chuyển đổi kỹ thuật số;
  • thúc đẩy đổi mới xã hội nhằm đảm bảo một tương lai bao hàm và công bằng cho tất cả mọi người, và
  • ủng hộ phát triển bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế hiện tại mà không ảnh hưởng đến nhu cầu của các thế hệ tương lai.

Thông qua quan hệ đối tác và hợp tác, các nghiên cứu viên thuộc chương trình Illuminate Fellowship sẽ tạo ra tác động tích cực, đồng thời đóng góp chuyên môn và năng lực mới cho các lĩnh vực chiến lược quan trọng với Việt Nam và khu vực.

Chương trình Illuminate Fellowship của RMIT Việt Nam hiện đã bắt đầu nhận hồ sơ ứng tuyển và nhà trường gửi lời mời đến các nhà nghiên cứu giàu động lực và nhiệt huyết từ khắp nơi trên thế giới hãy đến cộng tác cùng RMIT Việt Nam.

Cổng tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển trực tuyến sẽ đóng vào ngày 21/04/2024.

Bài: Phòng Quản lý nghiên cứu và đổi mới, RMIT Việt Nam

  • Nghiên cứu
  • Phát triển bền vững

Tin tức liên quan