Hội thảo Quản trị nhân sự kết hợp cùng Great Place To Work: Sức khỏe tinh thần trong kỷ nguyên số

Nội dung sự kiện

Số hóa lực lượng lao động là quá trình sử dụng công nghệ số để thay đổi cách con người làm việc và hợp tác với nhau. Kỷ nguyên số và quá trình biến đổi này đã mang lại nhiều lợi ích cho nơi làm việc, chẳng hạn như tăng năng suất lao động, sự linh hoạt và sự hợp tác. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra nhiều thách thức đối với sức khỏe tinh thần của nhân viên, như căng thẳng, kiệt sức, cô lập và mệt mỏi khi làm việc trong môi trường số hóa.

Làm thế nào để tổ chức có thể thúc đẩy sức khỏe tinh thần của nhân viên trong bối cảnh số hóa lực lượng lao động?

Hãy tham gia sự kiện tương tác này do Đại học RMIT Việt nam phối hợp tổ chức cùng Great Place To Work, nơi chúng ta sẽ khám phá những nghiên cứu và thực hành tốt nhất về chủ đề sức khỏe tinh thần trong kỷ nguyên số. Bạn sẽ học cách đánh giá tác động của số hóa lực lượng lao động lên sức khỏe tinh thần và hiệu suất của nhân viên từ chuyên gia nhân sự đến từ các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu như Coca-Cola, RMIT và VNG!

Sự kiện này được thiết kế dành cho các chuyên gia nhân sự, nhà quản lý, lãnh đạo và sinh viên quan tâm đến việc cải thiện sức khỏe tinh thần và năng suất của nhân viên trong xã hội và nơi làm việc đang dần được số hóa. Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia trong ngành, chia sẻ kinh nghiệm và thử thách của bạn, và nhận về những gợi ý và công cụ thực tế để áp dụng trong ngữ cảnh của bạn.

Hãy nắm bắt ngay cơ hội này để học cách tăng cường sức khỏe tinh thần và năng suất của nhân viên cùng Đại học RMIT Việt Nam và Great Place To Work!

Chia sẻ

Vì sao bạn không nên bỏ lỡ sự kiện này?

Khám phá tác động của số hóa lực lượng lao động lên sức khỏe tinh thần của nhân viên

Những thực hành tốt nhất trong việc thúc đẩy sức khỏe tinh thần của nhân viên

Gặp gỡ các chuyên gia dẫn dắt buổi thảo luận

Thu nhận kiến thức sâu sắc từ lãnh đạo nhân sự từ Coca-Cola, RMIT, và VNG

Khách mời diễn giả

Chị Huỳnh Thị Ngọc Trúc

Giám đốc Nhân sự tại Coca-Cola Việt Nam

Chị Phạm Thị Thu Thảo

Trưởng phòng Tài năng, Học hỏi & Phát triển Tổ chức, Công ty VNG

Bà Hà Minh Châu

Chuyên gia tư vấn cấp cao, Công ty GPTW, khu vực ASEAN và ANZ

Bà Melanie Casul

Cố vấn bộ phận Dịch vụ bình đẳng giáo dục tại trường Đại học RMIT Việt Nam

Sự kiện khác