Hội thảo Quốc gia APN năm 2023

Nội dung hội thảo

Chất lượng nước là một thách thức quan trọng ở châu Á trong bối cảnh công nghiệp hóa, đô thị hóa và biến đổi khí hậu ngày càng phát triển. Xử lý nước dựa vào thiên nhiên có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm ô nhiễm nước đô thị, đồng thời tạo ra nhiều đồng lợi ích có thể làm cho các thành phố dễ sống hơn và có khả năng phục hồi. Về vấn đề này, các vùng đất ngập nước được xây dựng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt và một số dự án thử nghiệm và trình diễn đã được thiết lập để khám phá tiềm năng của chúng trên khắp các thành phố ở Châu Á. Ở Việt Nam, các giải pháp thay thế khác như mái xanh, mái đất ngập nước hoặc xử lý ao tái chế cũng thường được sử dụng để xử lý nước thải sinh hoạt. Tuy nhiên, hiệu quả của chúng vẫn chưa được ghi nhận đầy đủ và cách chúng có thể được duy trì, nhân rộng và nhân rộng vẫn chưa được hiểu rõ.

Hội thảo tạo ra một nền tảng cho các học giả, các nhà thực hành và cộng đồng giới thiệu các nghiên cứu học thuật hàng đầu của họ và thực tiễn ngành hiện tại về xử lý nước dựa vào thiên nhiên tại các thành phố khác nhau ở Việt Nam.

Hội thảo Quốc gia APN 2023 sẽ góp phần biên soạn và tổng hợp kiến thức hiện có, đồng thời phát triển và thử nghiệm phương pháp nghiên cứu thực tiễn nhằm thu thập các ý kiến của các nhóm bên liên quan đa lĩnh vực trong việc thiết kế và triển khai các giải pháp xử lý nước dựa trên thiên nhiên trong bối cảnh đô thị. Hội thảo sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao cả kiến thức và năng lực của các nhà nghiên cứu tham gia để phân tích và giải quyết các thách thức bền vững quan trọng đòi hỏi sự tham gia của các yếu tố khác nhau.

Chia sẻ

Chương trình nghị sự

Thời gian Hoạt động
12:30 – 13:00  Đăng ký người tham dự
13:00 – 13:05 PM

Phát biểu chào mừng

Người phát biểu: Giáo sư Robert McClelland, Trưởng khoa Kinh doanh và Quản trị, RMIT Việt Nam

13:10 – 13:40

Ảnh hưởng của nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải đô thị đến sự phát triển của thực vật và hiệu quả loại bỏ nitơ vô cơ

Người trình bày: Phó Giáo sư Trang Ngô – Giảng viên tại Đại học Cần Thơ

13:40 – 14:10

Xác định không gian thích ứng với biến đổi khí hậu: Bài học rút ra từ quá trình phát triển đô thị gần đây tại TP HCM

Người trình bày: Tiến sĩ Nigel K. Downes – Nghiên cứu viên tại Đại học Cần Thơ

14:10 – 14:40

Phương pháp phân vùng phù hợp cho các vùng đất ngập nước kiến tạo: Trường hợp của Negros Oriental, Philippines

Người trình bày: Bà Angeli Cabaltica – Giảng viên tại Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc gia TP.HCM

14:40 – 15:00 Nghỉ giữa giờ​​​
15:00 – 15:30 

Phân tích lợi ích chi phí của quản lý nước thải dựa vào thiên nhiên cho khu vực ngoại thành Hà Nội​​​

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giảng viên tại Đại học RMIT Việt Nam​​​

15:30 – 16:00 

Ứng dụng Vernonia elliptica và Portulaca grandiflora cho hệ thống mái nhà xanh để xử lý nước thải sinh hoạt: 

Nghiên cứu điển hình tại một hộ gia đình cụ thể ở TP HCM

Người trình bày: Ông Trần Công Sắc, Nghiên cứu viên tại Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM

16:00 – 16:30 

Ảnh hưởng của sục khí đến hiệu suất của vùng đất ngập nước xử lý nổi (FTW)​​​

Người trình bày: Bà Trần Phạm Yến Nhi, Nghiên cứu viên tại Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM​​​

16:30 - 16:40 

Bế mạc hội thảo​​​

Người phát biểu: Tiến sĩ Huy Phạm, Giảng viên cấp cao bộ môn Tài chính, Khoa Kinh Doanh, Đại học RMIT Việt Nam​​​

16:40 – 17:00 

Kết thúc sự kiện và Giao lưu

Xem sự kiện trước, Hội thảo khu vực APN 2022, tại đây (tiếng Anh).


Sự kiện khác