Lệ phí và hướng dẫn thanh toán

Lệ phí đăng ký

Sau khi nhận được thông báo chấp nhận, tác giả sẽ được yêu cầu đăng ký tham dự hội thảo. Ít nhất một tác giả của mỗi bài nghiên cứu được chấp nhận phải đăng ký để thuyết trình trong hội thảo. Các bài nghiên cứu được chấp nhận mà không đăng ký sẽ bị loại khỏi hội thảo.

Đăng ký tham dự và đóng lệ phí trước 31/10/2022​

Đại biểu thông thường 100 USD 2.300.000 VNĐ
Sinh viên 50 USD 1.000.000 VNĐ

Đăng ký tham dự và đóng lệ phí từ 01-20/11/2022​

Đại biểu thông thường USD 120 USD 2.760.000 VNĐ
Sinh viên 70 USD 1.610.000 VNĐ

Hướng dẫn thanh toán

Lệ phí đăng ký hội thảo có thể được thanh toán bằng các hình thức sau:​

Chuyển khoản ngân hàng

Chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng VCB/ANZ của RMIT Việt Nam

Thanh toán bằng thẻ hoặc tiền mặt (thanh toán bằng tiền VNĐ)​

Thanh toán bằng thẻ tại trụ sợ ngân hàng VCB/ANZ hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại RMIT Việt Nam hoặc tại các ngân hàng

Ngân hàng trực tuyến (thanh toán bằng tiền VNĐ)

Thanh toán qua kênh ngân hàng trực tuyến VCB-iB@NKING

sgs-campus-day-event-thumbnail.jpg

Liên hệ với ICBI

Kết nối với Hội thảo Quốc tế về Đổi mới Kinh doanh 2022 – Đại học RMIT