Ban tổ chức

Hội thảo được đồng tổ chức bởi 2 tổ chức dưới đây:​

  1. Đại học RMIT Việt Nam
  2. Hiệp hội Hệ thống Thông tin (VAIS)

Trưởng ban

Giáo sư Robert McClelland​

Trưởng Khoa Kinh doanh và Quản trị​, Đại học RMIT Việt Nam

Giáo sư Bob Baulch​

Phó khoa, Nghiên cứu và Đổi mới​, Khoa Kinh doanh và Quản trị​, Đại học RMIT Việt Nam​

Phó Giáo sư Thái Nguyễn​

Trưởng Nhóm bộ môn, Kinh tế và Tài chính​, Quyền Trưởng nhóm bộ môn,​ Đổi mới Kinh doanh​, Khoa Kinh doanh và Quản trị​, Đại học RMIT Việt Nam

Phó Giáo sư Tuấn Q. Phan

Phó Giáo sư Kinh doanh​, Đại học Hồng Kông

Ban hội nghị

Tiến sĩ Thuận Nguyễn

Chủ nhiệm cấp cao​, Kinh doanh và Công nghệ, Khoa Kinh doanh và Quản trị​, Đại học RMIT Việt Nam

Ban chương trình

Tiến sĩ Alrence Halibas

Giảng viên cấp cao​, Digital Marketing​, Khoa Kinh doanh và Quản trị​, Đại học RMIT Việt Nam

Tiến sĩ Hùng Nguyễn

Quyền chủ nhiệm cấp cao​, Quản lý Logistics và Chuỗi cung ứng​, Khoa Kinh doanh và Quản trị​, Đại học RMIT Việt Nam

Tiến sĩ Hiệp Phạm

Chủ nhiệm cấp cao​, Cử nhân Quản trị Kinh doanh​, Khoa Kinh doanh và Quản trị​, Đại học RMIT Việt Nam

Ban xuất bản

Tiến sĩ Duy Đặng

Giảng viên cấp cap, Digital Marketing​, Điều phối viên HDR​, Khoa Kinh doanh và Quản trị​, Đại học RMIT Việt Nam

Tiến sĩ Lê Hoành Sử

Trưởng Khoa Hệ thống thông tin​, Trường Đại học Kinh tế - Luật​, Đại học Quốc gia TP. HCM

Ban giám sát

Hậu cần thông minh

Tiến sĩ Pradeepa Jayaratne​

Giảng viên, Quản lý Logistics và Chuỗi cung ứng​, Khoa Kinh doanh và Quản trị​, Đại học RMIT Việt Nam

Tiến sĩ Huy Trương

Giảng viên, Quản lý Logistics và Chuỗi cung ứng​, Khoa Kinh doanh và Quản trị​, Đại học RMIT Việt Nam​

Digital Marketing​

Tiến sĩ Thư Nguyễn

Giảng viên cao cấp, Digital Marketing, Khoa Kinh doan và Quản trị, Đại học RMIT Việt Nam

Tiến sĩ Khanh Nguyễn

Giảng viên, Digital Marketing, Khoa Kinh doan và Quản trị, Đại học RMIT Việt Nam

Kinh doanh và Công nghệ​

Tiến sĩ Emmy Hoàng​

Giảng viên, Digital Marketing​, Khoa Kinh doanh và Quản trị​, RMIT Việt Nam

Tiến sĩ Tuấn Anh Hoàng

Giảng viên, Đại học FPT​, Trưởng nhóm nghiên cứu khoa học​, VNTravel JSC

sgs-campus-day-event-thumbnail.jpg

Liên hệ với ICBI

Kết nối với Hội thảo Quốc tế về Đổi mới Kinh doanh 2022 – Đại học RMIT