Hội thảo thông tin tại TP.HCM “Tâm thế vững vàng – Sẵn sàng vào Đại học”

Nội dung sự kiện

Nắm bắt bí quyết xây dựng kế hoạch học tập cho năm học mới và tìm hiểu chương trình Cử nhân Kinh doanh mới tại hội thảo thông tin “Tâm thế vững vàng – Sẵn sàng vào Đại học” cùng RMIT! 

Hoạt động tại sự kiện

 • Bí quyết chinh phục năm cuối cấp và Đại học quốc tế 
 • Khám phá chương trình Cử nhân Kinh doanh phiên bản 2022 với 9 chuyên ngành chính và 14 chuyên ngành phụ 
 • Tư vấn 1-1 về ngành học, điều kiện tuyển sinh và học bổng 
 • Trải nghiệm làm sinh viên quốc tế qua lớp học thử Cử nhân Kinh doanh mới với giảng viên quốc tế 

Chia sẻ

Khám phá các Chuyên ngành chính và Chuyên ngành phụ của chương trình Cử nhân Kinh doanh mới tại RMIT

 • Chuyên ngành chính là lĩnh vực sinh viên mong muốn đào sâu và nghiên cứu (mỗi chuyên ngành chính gồm 8 môn học).
 • Chuyên ngành phụ là lĩnh vực cung cấp thêm kiến thức tổng quan về một lĩnh vực sinh viên quan tâm (mỗi chuyên ngành phụ gồm 4 môn học).

9 chuyên ngành chính (Major):

 • Kinh doanh Ứng dụng Blockchain
 • Kinh doanh và Công nghệ
 • Kinh tế
 • Tài chính
 • Kinh doanh toàn cầu
 • Đổi mới và Doanh nghiệp
 • Chuỗi cung ứng & Logistics
 • Quản trị và Thay đổi
 • Nhân sự và Tổ chức

14 chuyên ngành phụ (Minor):

 • Kế toán cho doanh nghiệp
 • Kinh doanh ứng dụng blockchain
 • Kinh doanh và Công nghệ
 • An toàn thông tin
 • Digital marketing
 • Kinh tế
 • Khởi nghiệp
 • Tài chính
 • Kinh doanh toàn cầu
 • Đổi mới và doanh nghiệp
 • Chuỗi cung ứng & logistics
 • Quản trị và thay đổi
 • Nhân sự và tổ chức
 • Quản trị Du lịch và Khách sạn

Vì sao nên học ở RMIT Việt Nam?

Bằng tốt nghiệp quốc tế

Bằng tốt nghiệp được công nhận quốc tế, cấp bởi Đại học RMIT tại Melbourne.

Tự thiết kế lộ trình học

Chủ động và linh hoạt tự thiết kế lộ trình học: chuyên sâu hoặc mở rộng.

Doanh nghiệp

Chương trình thiết kế cùng doanh nghiệp và phát triển theo nhu cầu doanh nghiệp.

Học kết hợp thực tiễn

Học kết hợp thực tiễn qua các dự án giải quyết những vấn đề mà doanh nghiệp đang mắc phải.

Cơ hội du học

Đa dạng cơ hội du học trao đổi tại RMIT Melbourne, Úc hoặc 200+ đại học đối tác trên 49 quốc gia.

Các sự kiện khác