Diễn đàn Nhân sự RMIT-Deloitte 2022: Kiến tạo Tương lai của Công việc

Nội dung sự kiện

Mục đích của Diễn đàn Nhân sự RMIT - Deloitte 2022 là dự đoán và dự báo tương lai của môi trường làm việc sau đại dịch. Chúng tôi đã mời các chuyên gia trong ngành từ Đại học RMIT và Deloitte, hai tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục đại học và tư vấn, để dự đoán xem nơi làm việc của chúng ta sẽ như thế nào trong tương lai sau đại dịch.

Diễn đàn không chỉ là một sự kiện thú vị đối với sinh viên và những người làm trong lĩnh vực này, mà còn giúp chúng ta hiểu được những thay đổi và sự phát triển của xã hội hậu COVID.

Chia sẻ

Diễn giả

Giáo sư Andrew R. Timming

Phó khoa, Nghiên cứu và đổi mới, Khoa quản trị, Đại học RMIT

Giáo sư Claire Macken

Giám đốc cao cấp (phụ trách đào tạo và sinh viên), RMIT Việt Nam

Ông Mark Teoh

Chuyên gia về chuyển đổi tổ chức, Giám đốc điều hành, Deloitte Consulting Đông Nam Á

Ông Lee Yun Han

Chuyên gia quản lý nhân tài, Giám đốc điều hành, Deloitte Consulting Đông Nam Á

Ông Pankaj Rathi

Chuyên gia về chuyển đổi số, Giám đốc tư vấn quốc gia tại Việt Nam, Deloitte Consulting Đông Nam Á

Bà Thoa Võ

Quản lý vốn nhân lực, Deloitte Consulting Đông Nam Á

Phó giáo sư Seng Kiat Kok

Phó khoa (Học tập và giảng dạy), Khoa kinh doanh và quản trị, RMIT Việt Nam

Tiến sĩ Jung Woo Han

Quyền chủ nhiệm cấp cao, Bộ môn quản trị nguồn nhân lực, Khoa kinh doanh và quản trị, RMIT Việt Nam

Vì sao nên tham dự?

Nhân sự cấp C (C-Level), Chuyên viên Nhân sự (Giám đốc Nhân sự và Trường phòng Nhân sự)

Covid-19 đã và đang thay đổi và định nghĩa lại lý do tại sao các quy chuẩn trong công việc, nơi làm việc và cuộc sống của chúng ta lại được đặt ra. Sự gián đoạn này tạo ra thách thức lớn cho các chuyên viên và những người làm về nhân sự. Diễn đàn này giúp các nhà quản trị nhân sự:

  • Dự đoán và dự báo tương lai của lực lượng lao động, công việc và nơi làm việc
  • Thiết kế ra hệ thống quản trị nhân sự hiệu quả và phù hợp nhất trong khoảng thời gian “nhạy cảm” này
  • Tổng hợp kiến thức từ những góc nhìn khác (học thuật, tư vấn, khách hàng), biến thách thức thành cơ hội để rèn giũa nhân tài
  • Mở rộng mạng lưới nhân sự và tương tác với các lãnh đạo trong ngành thông qua việc thảo luận và các hoạt động diễn ra sau sự kiện

Người trong ngành nhân sự

  • Bắt kịp các vấn đề nóng hổi/gần đây nhất trong lĩnh vực nhân sự
  • Hiểu cách suy nghĩ thấu đáo từ góc nhìn của nhân sự

Sinh viên trong ngành nhân sự

  • Cập nhật kiến thức trên lớp từ các học giả và chuyên gia trong ngành nhân sự
  • Có cơ hội tương tác với những người làm về nhân sự và đồng nghiệp

Sự kiện khác