Sự kiện ra mắt ngành học: Cử nhân Khoa học (Công nghệ Thực phẩm và Dinh dưỡng)

Ngành thực phẩm đóng vai trò tối quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển của kinh tế và xã hội. Những thực phẩm mới không ngừng được nghiên cứu và ra mắt mỗi ngày để cải thiện mùi vị và chất dinh dưỡng cũng như đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Để đáp lại sự tăng trưởng đó, Đại học RMIT ra mắt ngành học mới Cử nhân Khoa học (Công nghệ Thực phẩm và Dinh dưỡng) để đào tạo những nhà lãnh đạo cho nền thực phẩm của tương lai, nuôi dưỡng ước mơ được tạo ra thương hiệu thực phẩm của chính các bạn.

Những hoạt động tại sự kiện

Ra mắt ngành học mới

Tìm hiểu chi tiết chương trình Cử nhân Khoa học (Công nghệ thực phẩm và Dinh dưỡng) tại RMIT

Các chuyên gia đầu ngành

Lắng nghe về cơ hội nghề nghiệp từ các chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam

Tư vấn trực tiếp

Được tư vấn trực tiếp về điều kiện tuyển sinh và các lộ trình học phù hợp

Chia sẻ

Cử nhân Khoa học (Công nghệ Thực phẩm và Dinh dưỡng)

 Khóa đầu tiên: Nhập học tháng 10/2022

Ngành học trang bị cho bạn kiến thức về xử lý, chế biến nguyên liệu thô để tạo ra thực phẩm, các phương pháp nâng cao chất lượng sản phẩm qua việc cải tiến hương vị, màu sắc, cấu trúc và tối ưu hàm lượng dinh dưỡng, cũng như các công nghệ chế biến và quản lý chất lượng thực phẩm hiện đại.

Cấu trúc chương trình 

Chọn một trong hai chuyên ngành:

  • Công nghệ thực phẩm: tiếp xúc với những công nghệ truyền thống lẫn hiện đại trong sản xuất thực phẩm, học về phương pháp cảm quan trong đánh giá chất lượng, phát triển sản phẩm và kiểm soát chất lượng sản phẩm.
  • Dinh dưỡng: học cách cải thiện chất lượng dinh dưỡng trong thực phẩm chế biến, tạo nên những sản phẩm thực phẩm an toàn, thơm ngon và cân bằng về mặt dinh dưỡng.

Sự kiện khác

three people talking

Trực tuyến: Giải đáp điều kiện tuyển sinh và ngành học RMIT

Icon / Small / Calendar Created with Sketch. 16/06/2024
a student and a lecturer wearing suit and having a chat over a wineglass

Cơ hội phát triển từ ngành Quản trị du lịch và Khách sạn

Icon / Small / Calendar Created with Sketch. 26/05/2024
RMIT buildings with a metro

Hội thảo thông tin: Hiểu rõ ngành và lộ trình học tại RMIT

Icon / Small / Calendar Created with Sketch. 26/05/2024
two post graduate students one female and one male smiling

Sự kiện trải nghiệm và Networking: Chương trình MBA tại RMIT

Icon / Small / Calendar Created with Sketch. 25/05/2024