Diễn đàn trực tuyến: Mọi thứ về Nhân sự - Những quan điểm độc đáo trên lĩnh vực nhân sự

Hãy tham gia cùng chúng tôi tại buổi chia sẻ hấp dẫn này và tìm hiểu về mọi thứ xoay quanh lĩnh vực Nhân sự

Khoa Kinh doanh và Quản trị, RMIT Việt Nam hân hạnh tổ chức Diễn đàn trực tuyến với chủ đề “Mọi thứ về Nhân sự - Những quan điểm độc đáo trong lĩnh vực nhân sự”. Diễn đàn trực tuyến này nhằm chia sẻ những hiểu biết sâu rộng về những cách tiếp cận và đổi mới khác nhau xoay quanh mọi khía cạnh của Quản trị nguồn nhân lực.

Các bài thuyết trình sẽ do các chuyên gia trong ngành và Phòng Nhân sự của RMIT Việt Nam đảm nhận. Nội dung diễn đàn cũng sẽ bao gồm những công nghệ được sử dụng trong quá trình tuyển dụng trong thời buổi hiện nay, cách Bộ phận Nhân sự tuyển dụng trong bối cảnh COVID-19 cùng với những kiến thức sâu rộng về bối cảnh Nguồn nhân lực tại Việt Nam và Úc.

Diễn giả

Chia sẻ

Sự kiện