Hội thảo thông tin trực tuyến

Ngày thông tin “Tìm hiểu các ngành học và dịch vụ hỗ trợ nghề nghiệp tại RMIT”

Tham dự sự kiện để tìm hiểu các ngành học trong ba khối ngành: Kinh doanh & Quản trị, Khoa học & Công nghệ, Truyền thông & Thiết kế, cũng như nhiều dịch vụ hỗ trợ nghề nghiệp tại RMIT.

  • Khám phá 18 ngành học tại RMIT: những ngành học hot nhất và những ngành học “có một không hai" tại trường.

  • Tìm hiểu môi trường giáo dục thực tiễn và lộ trình học tập 3 năm của hệ cử nhân.

  • Làm quen với dịch vụ hỗ trợ nghề nghiệp của trường. Lắng nghe, đặt câu hỏi cùng cô Felicity Brown, trưởng phòng tư vấn hướng nghiệp Đại học RMIT.

  • Tư vấn trực tiếp cùng RMIT về điều kiện tuyển sinh, học bổng 2021, ngành học và lộ trình học phù hợp cho mỗi bạn.

Chia sẻ

Sự kiện khác