Hội thảo tại Hải Phòng

Hội thảo: Khởi động hành trình du học cùng RMIT

Tham dự Hội thảo của RMIT tại Quảng Ninh để khám phá các lộ trình học tập hợp lý tại RMIT cũng như có cơ hội gặp gỡ chuyên gia hướng nghiệp, tìm hiểu các bước chọn ngành học phù hợp và giao lưu trực tuyến với sinh viên RMIT tham gia chương trình trao đổi tại RMIT Melbourne.

Bất kể điều kiện tài chính và định hướng lâu dài của bạn thế nào, RMIT đều có những lộ trình linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của học sinh lẫn phụ huynh.

Tham gia ngay Hội thảo diễn ra vào tháng 11 này tại Hải Phòng để có cơ hội:

  • Gặp gỡ chuyên gia hướng nghiệp và tìm hiểu các bước chọn ngành học phù hợp. 
  • Tìm hiểu các ngành học đạt chuẩn quốc tế tại RMIT
  • Khám phá các lộ trình học tập hợp lý tại RMIT
  • Giao lưu trực tuyến với sinh viên RMIT tham gia chương trình trao đổi tại RMIT Melbourne.

Chia sẻ