Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2020

Về chúng tôi

Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam là một chuỗi các sự kiện truyền cảm hứng, chia sẻ kiến thức, trải nghiệm sáng tạo đa dạng được khởi xướng bởi Đại học quốc tế RMIT Việt Nam dành cho bất kỳ ai có đam mê và quan tâm đến sáng tạo và thiết kế. Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 22 tháng 11 năm 2020 tại Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh, với nhiều sự kiện trực tuyến sẵn sàng chào đón người tham gia. 

Liên hoan tạo ra cơ hội để các tổ chức và cá nhân sáng tạo kết nối với nhau, tôn vinh những tài năng và đóng góp độc đáo về văn hóa sáng tạo. Các sự kiện của liên hoan bao gồm tour khám phá di sản văn hóa, hội thảo/tọa đàm, workshop, triển lãm đa dạng, với nhiều hoạt động trực tuyến để người quan tâm từ bất kỳ đâu cũng có thể đăng ký tham gia. Liên hoan cũng nhấn mạnh vào thông điệp sáng tạo, đặc trưng văn hóa và nguồn lực của ba thành phố lớn tại Việt Nam:

Hà Nôi                             - Sáng tạo & Văn hóa;

Huế                                 - Sáng tạo & Di sản;

Thành phố Hồ Chí Minh  - Sáng tạo & Đột phá.

Bằng cách tổ chức chuỗi hoạt động sáng tạo mở cửa cho tất cả mọi người, Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2020 góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu đặt ra của Chính phủ Việt Nam nhằm củng cố định hướng khai thác tiềm lực của văn hóa trong phát triển kinh tế – xã hội, giúp hiện thực hóa Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đặc biệt, Liên hoan giúp xây dựng thương hiệu quốc tế và phát triển nguồn lực địa phương của Việt Nam thông qua việc thiết lập một “vành đai sáng tạo” – cổ vũ mở rộng Mạng lưới các thành phố sáng tạo Việt Nam do UNESCO khởi xướng và thúc đẩy, thể hiện qua các sự kiện được tổ chức ở Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2020 là bước phát triển tiếp nối từ thành công rực rỡ của Liên hoan Truyền thông & Thiết kế Việt Nam 2019. Liên hoan đã tạo ra một nền tảng cởi mở và đa dạng với hơn 35 sự kiện, 25 đối tác, thu hút hàng ngàn người tham gia từ các lĩnh vực văn hóa và sáng tạo tại Hà Nội, tạo ra những tác động rộng lớn về truyền thông, thúc đẩy mạnh mẽ các quan hệ đối tác, dự án và hoạt động hợp tác giữa các cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực văn hóa – sáng tạo.

Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2020 do Đại học RMIT Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) và COLAB Việt Nam, cùng các đối tác đa dạng gồm cá nhân, nhóm, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo thực hiện với sự bảo trợ truyền thông từ Hanoi Grapevine.

Text And Media Video

Vietnam Festival of Creativity & Design 2020 Teaser | RMIT Vietnam x UNESCO x VICAS x COLAB Vietnam

The national festival will shine a spotlight on the innovative power of Ho Chi Minh City and the heritage of Hue, in addition to Hanoi’s culture and creativity.

Chương trình

VFCD-Schedule Vie (1)
VFCD-Schedule Vie (2)

Share

Tin tức liên quan