Cảm ơn

Cảm ơn bạn. Bạn đã đăng ký thành công!

Chúng tôi mong bạn sẽ tham gia các sự kiện và hội thảo tuyển sinh của RMIT Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình học và các ưu đãi học phí, vui lòng liên hệ bộ phận Tuyển sinh của RMIT Việt Nam:

 

TP. Hồ Chí Minh:

Tel: (028) 3776 1369

Email: enquiries@rmit.edu.vn

 

Hà Nội:

Tel: (024) 3726 1460

Email: hanoi.enquiries@rmit.edu.vn