Thời Trang

RMIT được công nhận trên toàn cầu là một trong những nhà lãnh đạo trong giáo dục thời trang. Business of Fashion xếp hạng RMIT đứng thứ 19 trên thế giới, trong khi QS xếp chúng tôi là trường hàng đầu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Why study fashion at RMIT Vietnam

#1 Art and Design university in the Asia-Pacific region

Develop entrepreneurial skills to work in a global industry

Balance creativity and commercial reality