Quy trình nhập học - Tiếng Anh Cho Đại Học

1. Đăng ký thi xếp lớp

2. Thực hiện bài thi

3. Kết quả

1. Đăng ký thi xếp lớp

Đăng ký Thi xếp lớp tiếng Anh tại RMIT Việt Nam. Bạn có thể đăng ký qua điện thoại, nhưng để xác nhận chỗ đăng ký, bạn cần đóng lệ phí trực tiếp tại trường. Vì lý do nhà trường chỉ có thể đáp ứng một số lượng yêu cầu thi đầu vào có hạn, xin vui lòng đăng ký thi càng sớm càng tốt. Lệ phí thi là 360.000VNĐ.

2. Thực hiện bài thi

Giờ thi xếp lớp sẽ diễn ra theo như lịch hẹn. Bài thi bao gồm 3 phần: viết luận (30 phút) và vấn đáp trực tiếp với giảng viên nước ngoài (10 - 15 phút). Tổng thời lượng thi kéo dài từ một đến hai giờ. 

3. Kết quả

Việc xếp lớp được dựa vào kết quả thi. Chương trình tiếng Anh gồm có 7 cấp độ khác nhau, từ lớp Căn bản (Beginner) đến Cao cấp (Advanced).