Chương trình

Bài phát biểu sáng / tối

Hoạt động

Phiên 1 

10:10 - 11:20

Bối cảnh bảo vệ trẻ em của các trường học và đại học quốc tế

Tiến sĩ Jordan Greenbaum, Trung tâm Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột

Giới thiệu về các phương pháp thực hành tốt nhất trong bảo vệ trẻ em

Luke Curran - RMIT

[Dịch đồng thời sang tiếng Việt]

Giải quyết vấn đề lạm dụng thể chất

Amy Goldstein - SOS quốc tế

Kerry-Anne Brint  - SOS quốc tế

Chấn thương phát triển: Trẻ kể cho chúng ta điều gì và chúng ta bỏ lỡ điều gì

Tiến sĩ Antony Schaffarczyk - Hội đồng Warsall

Thu hẹp khoảng cách: Điều chỉnh các giá trị của trường học và gia đình

Lester Stephens - Trường Quốc tế Sài Gòn Pear

Tội phạm mạng ảnh hưởng đến trẻ em: Xu hướng gần đây và những gì chúng ta có thể làm

Michael Allan, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ

Matthew Hickey, Cảnh sát Liên bang Úc

Những mối nguy hiểm và rủi ro trực tuyến đối với trẻ em và thanh thiếu niên: Khuyến nghị hành động

Nguyễn Ngọc Anh - UNICEF Việt Nam

[Dịch đồng thời sang tiếng Việt]

Tìm hiểu về bắt nạt trên mạng: Tin đồn, sự thật và các biện pháp chính để đảm bảo an toàn trực tuyến cho trẻ em

Alex Nguyễn - ISHCMC

Đỗ Phương Thanh - ECHO MEDI

Hợp tác với phụ huynh để thúc đẩy hạnh phúc và thành công của học sinh: Mô hình kết nối tới gia đình

Alison Wofford - RMIT

Dung Dương - RMIT

Những cân nhắc về văn hóa chéo trong việc bảo vệ trẻ em

Tiến sĩ Jordan Greenbaum, Trung tâm Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột

Phiên 2

11:45 - 13:00

Bối cảnh bảo vệ trẻ em của các trường học và đại học quốc tế

Tiến sĩ Jordan Greenbaum, Trung tâm Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột

Thực hành bảo vệ trong những năm đầu

Rebecca Robinson - Trường Quốc tế Anh Việt

[Dịch đồng thời sang tiếng Việt]

Hiểu biết về thuốc hướng tâm thần

Tiến sĩ Ankita Mishra - Phòng khám Y tế Gia đình

Thúc đẩy các biện pháp bảo vệ và bảo vệ trẻ em toàn diện ở các trường K-12

Kim Xanh - ISHCMC

Jenn Pratt - Học viện Mỹ ISHCMC

Trao quyền thông qua bảo vệ: Vai trò quan trọng của việc học tập về mặt xã hội và cảm xúc

Hạnh Nguyễn Edbrooke - Christina Noble Children's Foundation

Tội phạm mạng ảnh hưởng đến trẻ em: Xu hướng gần đây và những gì chúng ta có thể làm

Michael Allan, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ

Matthew Hickey, Cảnh sát Liên bang Úc

Giải quyết Bạo lực Gia đình ở Việt Nam: Các yếu tố góp phần và phương pháp can thiệp

Giang To, Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh

[Dịch đồng thời sang tiếng Việt]

Chủ đề chuyên ngành: Xây dựng chương trình phòng ngừa và cung cấp kỹ năng phòng chống bắt nạt qua mạng cho thanh thiếu niên

Nguyen Thi My Hanh - Trường TH, THCS, THPT Pathway Tuệ Đức

Bắt nạt trực tuyến và lạm dụng/bóc lột tình dục trẻ em: Bảo vệ và trao quyền cho trẻ em

Tiến sĩ Jordan Greenbaum, Trung tâm Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột

Ngăn ngừa tái chấn thương khi hỗ trợ trẻ em sống sót sau lạm dụng tình dục

Giang Thị Thu Thủy - Hagar International

Những vấn đề pháp lý liên quan đến bạo lực học đường

Nguyễn Thị Diễm Phượng - Minh Lawyers

 

Phiên 3

15:55 - 17:00

Những điều sinh viên muốn bạn biết về sự khác biệt thế hệ trong gia đình Việt Nam

Học sinh và Rob Wilson - ISHCMC-American Academy

Tuyển dụng an toàn hơn: Các bước chính trước, trong và sau khi nhân viên tham gia

Tiến sĩ Catriona Moran - Trường Quốc tế Nam Sài Gòn  

Michae Towerl - RMIT

[Dịch đồng thời sang tiếng Việt]

Suy nghĩ tự sát , thái độ và trình độ học vấn ở thanh thiếu niên Việt Nam : Dữ liệu từ một cuộc khảo sát quy mô lớn năm 2023

Vũ Bích Phượng - RMIT

Thảo luận nhóm: Thực hành bảo vệ tốt trong trường học

Luke Curran - RMIT

Quan điểm của một gia đình về can thiệp lạm dụng chất gây nghiện ở thanh thiếu niên : Phiên mở rộng từ bài phát biểu buổi chiều

Tony Louw - Chiến lược học tập

[Dịch đồng thời sang tiếng Việt]

Lạm dụng chất gây nghiện: Quan điểm của địa phương về cuộc khủng hoảng toàn cầu

Tony Louw - Chiến lược học tập

Dấu hiệu sớm của chấn thương: Phương pháp tiếp cận nhận thức về chấn thương

Tiến sĩ Astrid Matarrita - Saigon Psychology and Co.

Áp lực học tập quá mức ở học sinh Việt Nam - Đề xuất phương pháp can thiệp tâm lý

Bác sĩ Thái Thanh Thủy - Bệnh viện Nhi đồng

Lê Nguyễn Hà Anh - Trường Cao đẳng Y tế Phạm Ngọc Thạch

Từ đánh giá đến hành động: Tìm hiểu các báo cáo tâm lý giáo dục

Jacob Humes –Trường Quốc tế Nam Sài Gòn

Nguyên nhân trẻ em bỏ học ở nông thôn Việt Nam và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng nông thôn khó khăn

Nguyễn Thị Quỳnh Trang và Đặng Bùi Ngọc Hân - Teach for Vietnam

Phạm Hoàng Miên - RMIT