Hội thảo thông tin và Trải nghiệm lớp học - Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế

Đăng ký tham gia để khám phá chương trình học tối ưu giúp bạn trang bị kỹ năng cần thiết để trở thành nhà quản lý thành công trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Hoạt động chính

Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế

Tìm hiểu lộ trình học tập, yêu cầu đầu vào và các hỗ trợ học tập chỉ có tại RMIT

Trao đổi cùng giảng viên và chuyên viên

Trao đổi cùng giảng viên và chuyên viên tư vấn về trải nghiệm lớp học Thạc sĩ đẳng cấp quốc tế

Thông tin học bổng

Tìm hiểu các suất học bổng trong năm 2022 với trị giá 25% và 50% toàn bộ học phí

Lớp học thử

Đặc biệt, trải nghiệm lớp học thạc sĩ với chuyên đề do chính giảng viên RMIT thực hiện

Lớp học trải nghiệm

Lớp học trải nghiệm “Xây dựng năng lực giao tiếp liên văn hóa để phát triển sự nghiệp trong kinh doanh quốc tế” 

Tiến sĩ Santiago Velasquez

Giảng viên, Kinh doanh Quốc tế

Lớp học giới thiệu những khía cạnh của năng lực giao tiếp liên văn hóa (cross-cultural intelligence) trên tương quan các loại năng lực khác và các khuôn mẫu để phân tích các yếu tố văn hóa và ứng dụng trong bối cảnh kinh doanh. Tiến sĩ Velasquez cũng sẽ chia sẻ những ví dụ thực tế mà ông có được từ kinh nghiệm hoạt động kinh doanh xuyên lục địa trong nhiều năm của mình.

Chia sẻ

Sự kiện khác

three people talking

Trực tuyến: Giải đáp điều kiện tuyển sinh và ngành học RMIT

Icon / Small / Calendar Created with Sketch. 16/06/2024
a student and a lecturer wearing suit and having a chat over a wineglass

Cơ hội phát triển từ ngành Quản trị du lịch và Khách sạn

Icon / Small / Calendar Created with Sketch. 26/05/2024
RMIT buildings with a metro

Hội thảo thông tin: Hiểu rõ ngành và lộ trình học tại RMIT

Icon / Small / Calendar Created with Sketch. 26/05/2024
two post graduate students one female and one male smiling

Sự kiện trải nghiệm và Networking: Chương trình MBA tại RMIT

Icon / Small / Calendar Created with Sketch. 25/05/2024