Học tập tại cả Việt Nam và Melbourne

Chương trình Cơ sở kép cho bạn trải nghiệm kép tuyệt vời

Học tập tại cả Việt Nam và Melbourne trong môi trường giáo dục quốc tế, tất cả chỉ với một chương trình học.

halong bay at dusk
twelve apostles victoria australia

Tại sao nên chọn chương trình Cơ sở kép?

Chi phí phải chăng

Lựa chọn học tập đa dạng

Bằng cấp được công nhận quốc tế

Trải nghiệm toàn cầu

Các chương trình Cơ sở kép

Bạn có thể lựa chọn tham gia chương trình Cơ sở kép thông qua các hình thức học sau đây.

Chương trình chuyển tiếp Đại học

Hoàn thành chương trình UniSTART tại Việt Nam và bắt đầu hoặc tiếp tục chương trình cử nhân tại Melbourne.

Chương trình cử nhân

Bắt đầu chương trình cử nhân tại Việt Nam và hoàn thành nó tại Melbourne.

Từ cử nhân đến thạc sĩ

Hoàn thành bằng cử nhân tại Việt Nam và tiếp tục chinh phục bằng thạc sĩ tại Melbourne.

Liên hệ với RMIT