Chương trình học phí ưu đãi

Áp dụng cho hai cơ sở

Sinh viên chỉ được chọn một chương trình ưu đãi học phí duy nhất.

Các chương trình UniSTART (Academic), đại học, sau đại học: Giảm 5% học phí cho sinh viên có anh chị em ruột, cha mẹ, vợ chồng đã hoặc đang học tại RMIT Việt Nam. (chỉ áp dụng tại các cơ sở của RMIT Việt Nam).

Sinh viên chỉ được chọn một chương trình ưu đãi học phí duy nhất.

Giảm 10% học phí cho cựu sinh viên tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sĩ tại RMIT hoặc các Đại học Úc. (chỉ áp dụng tại các cơ sở của RMIT Việt Nam). 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đại học hoặc sau đại học của RMIT Việt Nam nhận được học bổng trị giá 10% khi đăng ký chương trình Sau đại học tại RMIT Australia.

Sinh viên chỉ được chọn một chương trình ưu đãi học phí duy nhất.

Chỉ áp dụng cho cơ sở Nam Sài Gòn

Dành cho sinh viên nhập học ngành Kỹ thuật năm 2022:

RMIT tiếp tục thực hiện chương trình học phí "Phát triển nguồn nhân lực" trong năm 2022. Tân sinh viên đăng ký nhập học ba ngành Kỹ thuật trong năm 2022 sẽ nhận được ưu đãi 20% học phí (tương đương 240 triệu đồng Việt Nam; và có thể áp dụng đồng thời với chương trình Học bổng):

  • Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Điện và Điện tử) (Honours)
  • Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Robot và Cơ điện tử) (Honours)
  • Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Phần mềm) (Honours)

Học phí thể hiện trong bảng phí Chương trình Đại học là học phí chưa áp dụng ưu đãi.

Dành cho sinh viên nhập học ngành Công nghệ Thực phẩm & Dinh dưỡng năm 2022-2023:

Tân sinh viên đăng ký nhập học ngành Cử nhân Khoa học (Công nghệ Thực phẩm & Dinh dưỡng) trong năm 2022-2023 sẽ được nhận ưu đãi ngành học mới trị giá 10% học phí (tương đương 90 triệu đồng Việt Nam; và có thể áp dụng đồng thời với chương trình Học bổng). Học phí thể hiện trong bảng phí Chương trình Đại học là học phí chưa áp dụng ưu đãi.