Chương trình học phí ưu đãi

Áp dụng cho hai cơ sở

Các chương trình cử nhân và sau đại học: Giảm 5% học phí cho sinh viên có anh chị em ruột, cha mẹ, vợ chồng, con cái đã hoặc đang học tại RMIT Việt Nam (chỉ áp dụng tại các cơ sở của RMIT Việt Nam).

Sinh viên chỉ được chọn một chương trình ưu đãi học phí duy nhất và không áp dụng đồng thời với chương trình ưu đãi hoặc học bổng khác ngoại trừ một số trường hợp cho phép.

Chi tiết đầy đủ có trong Tài liệu hướng dẫn thông tin học phí và các phí phụ thu 2024.

Dành cho cựu sinh viên tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sĩ tại RMIT

 • Giảm 10% học phí khi đăng ký chương trình đại học, sau đại học tại RMIT Việt Nam
 • Nhận Học bổng Thạc sĩ dành cho Cựu sinh viên RMIT trị giá 10% khi đăng ký chương trình Thạc sĩ được giảng dạy ở RMIT cơ sở Melbourne

Sinh viên chỉ được chọn một chương trình ưu đãi học phí duy nhất và không áp dụng đồng thời với chương trình ưu đãi hoặc học bổng khác ngoại trừ một số trường hợp cho phép.

Dành cho cựu sinh viên tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sĩ tại các Đại học Úc

 • Giảm 10% học phí khi đăng ký chương trình sau đại học tại RMIT Việt Nam

Trong năm 2024, sinh viên mới nhập học chương trình Tiếng Anh cho Đại học tại RMIT Việt Nam sẽ được áp dụng Chương trình ưu đãi đặc biệt tương đương 15% tổng số tiền học phí các lớp Tiếng Anh.

Sinh viên chỉ được chọn một chương trình ưu đãi học phí duy nhất và không áp dụng đồng thời với chương trình ưu đãi hoặc học bổng khác ngoại trừ một số trường hợp cho phép.

Học phí phải được thanh toán trước 5 giờ chiều thứ sáu cuối cùng, trước khi bắt đầu chương trình học, sinh viên mới có thể áp dụng được ưu đãi học phí.

Điều khoản và điều kiện áp dụng, chi tiết đầy đủ có trong Tài liệu hướng dẫn thông tin học phí và các phí phụ thu.

Dành cho sinh viên nhập học ngành Kỹ sư năm 2024:

RMIT tiếp tục thực hiện chương trình học phí "Phát triển nguồn nhân lực" trong năm 2024. Tân sinh viên đăng ký nhập học ba ngành Kỹ sư trong năm 2024 sẽ nhận được ưu đãi 10% học phí và có thể áp dụng đồng thời với chương trình Học bổng:

 • Kỹ sư (Kỹ thuật Điện tử và Hệ thống Máy tính)
 • Kỹ sư (Kỹ thuật Robot và Cơ điện tử)
 • Kỹ sư (Kỹ thuật Phần mềm)

Lưu ý:

 • Hạn nộp phí giữ chỗ cho các chương trình ngành Kỹ sư:
  • Học kì 1: 23/02/2024
  • Học kì 2: 14/06/2024
  • Học kì 3: 11/10/2024
 • Đối với tân sinh viên bắt đầu chương trình UniSTART Học thuật của Khoa Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ trong năm 2024 và sau đó chuyển tiếp sang một chương trình Kỹ sư, đồng thời duy trì đăng ký nhập học liên tiếp, ưu đãi sẽ được áp dụng ngay khi sinh viên bắt đầu học chương trình UniSTART
 • Ưu đãi không áp dụng với sinh viên tại RMIT Việt Nam chuyển từ ngành học khác sang ngành Kỹ sư

Chỉ áp dụng cho cơ sở Nam Sài Gòn

Dành cho sinh viên nhập học ngành Kế toán năm 2024:

Tân sinh viên nhập học ngành Kế toán năm 2024 sẽ nhận được ưu đãi 10% học phí áp dụng cho năm học đầu tiên* (có thể áp dụng đồng thời với chương trình Học bổng)

*Năm học đầu tiên bao gồm 3 học kỳ đầu tiên, kể cả thời gian bảo lưu nếu có.

Lưu ý:

 • Hạn nộp học phí cho chương trình ngành Kế toán:
  • Học kì 1: 23/02/2024
  • Học kì 2: 14/06/2024
  • Học kì 3: 11/10/2024
 • Ưu đãi không áp dụng với sinh viên tại RMIT Việt Nam chuyển từ ngành học khác sang ngành Kế toán

Trong chương trình học phí "Phát triển nguồn nhân lực" của RMIT, học viên mới đăng ký nhập học chương trình Thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo trong năm 2024 sẽ nhận được ưu đãi 15% học phí (và có thể áp dụng đồng thời với chương trình Học bổng).

Lưu ý:

 • Hạn nộp học phí cho học kì 3 là ngày 11/10/2024
 • Ưu đãi không áp dụng với sinh viên tại RMIT Việt Nam chuyển từ ngành học khác sang chương trình Thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo

Chỉ áp dụng cho cơ sở Hà Nội

Dành cho sinh viên nhập học ngành Quản trị Doanh nghiệp Thời Trang trong năm 2024 tại cơ sở Hà Nội:

Tân sinh viên đăng ký nhập học ngành  Quản trị Doanh nghiệp Thời Trang trong năm 2024 tại cơ sở Hà Nội sẽ nhận được ưu đãi 10% học phí áp dụng cho năm học đầu tiên* (và có thể áp dụng đồng thời với chương trình Học bổng).

*Năm học đầu tiên bao gồm 3 học kỳ đầu tiên, kể cả thời gian bảo lưu nếu có.

Lưu ý:

 • Hạn nộp học phí cho học kì 3 là ngày 11/10/2024
 • Ưu đãi không áp dụng với sinh viên tại RMIT Việt Nam chuyển từ ngành học khác sang chương trình Quản trị Doanh nghiệp Thời Trang

Lưu ý

 • Ưu đãi học phí có thể áp dụng đồng thời với học bổng
 • Ưu đãi học phí không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác ngoại trừ một số trường hợp cho phép
 • Tất cả sinh viên đã đăng kí chương trình tiếng Anh (tiếng Anh cho Đại học hoặc Luyện thi IELTS) và chương trình Dự bị Đại học vào năm 2023 hoặc 2024, và sẽ bắt đầu chương trình Cử nhân vào năm 2024 ngay sau khi hoàn thành các chương trình dự bị kể trên, sẽ nhận được ưu đãi cho chương trình cử nhân
 • Ưu đãi học phí phải tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong Tài liệu hướng dẫn thông tin học phí và phí phụ thu dành cho sinh viên