Chương trình học phí ưu đãi

Áp dụng cho hai cơ sở

Các chương trình ưu đãi học phí có thể áp dụng cho cả hai chương trình học phí năm học 2020 và học phí cố định. Sinh viên chỉ được chọn một chương trình ưu đãi học phí duy nhất.

Giảm 5% học phí cho sinh viên có anh chị em ruột, cha mẹ, vợ chồng đã hoặc đang học tại RMIT Việt Nam (chỉ áp dụng tại các cơ sở của RMIT Việt Nam).

Giảm 10% học phí cho cựu sinh viên đã hoàn thành chương trình Đại học hoặc Sau đại học tại RMIT Việt Nam (chỉ áp dụng tại các cơ sở của RMIT Việt Nam).

Chỉ áp dụng cho cơ sở Nam Sài Gòn

RMIT tiếp tục thực hiện chương trình học phí "Phát triển nguồn nhân lực" trong năm 2020. Sinh viên đăng ký nhập học ba ngành Kỹ thuật trong năm 2020 sẽ nhận được ưu đãi 35% học phí (tương đương 404 triệu đồng Việt Nam):

  • Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Điện và Điện tử) (Honours)
  • Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Robot và Cơ điện tử) (Honours)
  • Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Phần mềm) (Honours)

Học phí thể hiện trong bảng phí Chương trình Đại học là học phí chưa áp dụng ưu đãi.