Chương trình học phí ưu đãi

Áp dụng cho hai cơ sở

Các chương trình cử nhân và sau đại học: Giảm 5% học phí cho sinh viên có anh chị em ruột, cha mẹ, vợ chồng đã hoặc đang học tại RMIT Việt Nam (chỉ áp dụng tại các cơ sở của RMIT Việt Nam).

Sinh viên chỉ được chọn một chương trình ưu đãi học phí duy nhất và không áp dụng đồng thời với chương trình ưu đãi hoặc học bổng khác ngoại trừ một số trường hợp cho phép.

Giảm 10% học phí cho cựu sinh viên tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sĩ tại RMIT hoặc các Đại học Úc. (chỉ áp dụng tại các cơ sở của RMIT Việt Nam). 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đại học hoặc sau đại học của RMIT Việt Nam nhận được học bổng trị giá 10% khi đăng ký chương trình Sau đại học tại RMIT Australia.

Sinh viên chỉ được chọn một chương trình ưu đãi học phí duy nhất và không áp dụng đồng thời với chương trình ưu đãi hoặc học bổng khác ngoại trừ một số trường hợp cho phép.

Trong năm 2023, sinh viên mới nhập học chương trình Tiếng Anh cho Đại học tại RMIT Việt Nam sẽ được áp dụng Chương trình ưu đãi đặc biệt tương đương 15% tổng số tiền học phí các lớp Tiếng Anh.

Sinh viên chỉ được chọn một chương trình ưu đãi học phí duy nhất và không áp dụng đồng thời với chương trình ưu đãi hoặc học bổng khác ngoại trừ một số trường hợp cho phép.

Chỉ áp dụng cho cơ sở Nam Sài Gòn

Dành cho sinh viên nhập học ngành Kỹ sư năm 2023:

RMIT tiếp tục thực hiện chương trình học phí "Phát triển nguồn nhân lực" trong năm 2023. Tân sinh viên đăng ký nhập học ba ngành Kỹ sư trong năm 2023 sẽ nhận được ưu đãi 10% học phí (tương đương 120 triệu đồng Việt Nam; và có thể áp dụng đồng thời với chương trình Học bổng):

  • Cử nhân Kỹ sư (Kỹ thuật Điện tử và Hệ thống Máy tính) (Honours)
  • Cử nhân Kỹ sư (Kỹ thuật Robot và Cơ điện tử) (Honours)
  • Cử nhân Kỹ sư (Kỹ thuật Phần mềm) (Honours)

Học phí thể hiện trong bảng phí là học phí chưa áp dụng ưu đãi.

Dành cho sinh viên nhập học ngành Công nghệ Thực phẩm & Dinh dưỡng năm 2023:

Tân sinh viên đăng ký nhập học ngành Cử nhân Khoa học (Công nghệ Thực phẩm & Dinh dưỡng) trong năm 2023 sẽ được nhận ưu đãi ngành học mới trị giá 10% học phí (tương đương 90 triệu đồng Việt Nam; và có thể áp dụng đồng thời với chương trình Học bổng). Học phí thể hiện trong bảng phí là học phí chưa áp dụng ưu đãi.

Trong chương trình học phí "Phát triển nguồn nhân lực" của RMIT, học viên mới đăng ký nhập học chương trình Thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo trong năm 2023 sẽ nhận được ưu đãi 15% học phí (và có thể áp dụng đồng thời với chương trình Học bổng). Học phí thể hiện trong bảng phí Chương trình Đại học là học phí chưa áp dụng ưu đãi.

Trong chương trình học phí "Phát triển nguồn nhân lực" của RMIT, học viên mới đăng ký nhập học chương trình Thạc sĩ An toàn Thông tin trong năm 2023 sẽ nhận được ưu đãi 15% học phí (và có thể áp dụng đồng thời với chương trình Học bổng). Học phí thể hiện trong bảng phí Chương trình Đại học là học phí chưa áp dụng ưu đãi.

Sinh viên chỉ được chọn một chương trình ưu đãi học phí duy nhất và không áp dụng đồng thời với chương trình ưu đãi hoặc học bổng khác ngoại trừ một số trường hợp cho phép.