Giới thiệu Khoa Tiếng Anh và Chuyển tiếp đại học


Trải nghiệm toàn diện trong môi trường tương tác cao

Với môi trường học nói tiếng Anh hoàn toàn, tất cả các giáo viên đều có bằng Cử nhân và Thạc sĩ với Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh như ngoại ngữ hai hay tiếng nước ngoài. Tất cả giáo viên trường đều là người nói tiếng Anh bản xứ.

Câu chuyện về chúng tôi

Trường RMIT Việt Nam có văn hóa học tập tích cực bằng tiếng Anh nhằm khuyến khích và hỗ trợ giáo viên và sinh viên trong từng giai đoạn của quá trình học tập. 

Chúng tôi tuyển giáo viên từ khắp nơi trên thế giới. Các thầy cô hội đủ điều kiện ở mức cao với bằng cử nhân và chứng chỉ chuyên môn về TESOL (dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác). Nhiều giáo viên có  bằng Thạc sĩ và kinh nghiệm làm việc lâu năm. Đội ngũ giảng viên là những cá nhân học tập trọn đời, luôn luôn nghiên cứu và cập nhật các kỹ năng giảng dạy mới cho bản thân.

English teacher in class at whiteboard with students in attendance

Phương pháp dạy & học

RMIT sử dụng phương pháp dạy học dựa trên nhiệm vụ thực tế trong giảng dạy và học tập. Chúng tôi thúc đẩy sinh viên trường rèn luyện kỹ năng thực tiễn và kỹ năng điều tiết cảm xúc.

 

Trải nghiệm là một học viên tiếng Anh tại RMIT

RMIT Hanoi campus moment.

Học bổng giá trị cao

RMIT trao học bổng có giá trị cao cho những sinh viên vượt trội.