Ban cố vấn Cựu sinh viên RMIT

Ban cố vấn đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chi tiết và tư vấn để giúp thúc đẩy sự hợp tác giữa RMIT và cộng đồng cựu sinh viên. Quan trọng hơn, Ban cố vấn sẽ đóng góp các chiến lược và ý tưởng để giúp cộng đồng phù hợp và hỗ trợ hơn cho sinh viên đã tốt nghiệp.

Ban cố vấn bao gồm các cựu sinh viên RMIT thành công từ nhiều ngành khác nhau và có mong muốn hỗ trợ RMIT và cộng đồng địa phương.

Hoang Xuan Chinh

Tổng giám đốc, Việt Nam - Excelsior Capital Asia

Nguyen Chi Duc

Giám đốc vùng (Việt Nam, Thái Lan, và Campuchia) - VOTIVA

Nguyen Chi Thang

Tổng giám đốc - Nutifood Sweden AB

Nguyen Dinh Ngon

Giám đốc - Công ty cổ phần chứng khoán Tiền Phong

Nguyen Luu Nhat Tan

Tổng giám đốc - TBWA Group\Vietnam

Nguyen Tien Huy

Sáng lập/Tổng giám đốc - Pencil Group

Paul Huynh

Giám đốc nhân sự - KPMG Châu Á Thái Bình Dương

Tran Thi Thanh Mai

Tổng giám đốc - TNS Media Vietnam

Nguyen Duc Tuan Vinh

Tổng giám đốc - COFCO International

Le Thi Binh

Tổng giám đốc - ASART

Nguyen Ai Hien

Giám đốc - Linen Supply Service Co. & Cosmo Laundry Co.

Le Duy Nghiem

Sáng lập/Giám đốc - DataBrain

Hoang Van Dat

Sáng lập/Tổng giám đốc – Yoga Living

Huynh Bao Trung Trinh

Giám đốc Cấp cao Tuyển dụng đại lý & Phát triển thị trường - Manulife