Giới thiệu Digital3 tại Việt Nam

Được phát triển bởi Khoa Kinh doanh và Luật, Đại học RMIT, sự kiện ra mắt chính thức của Digital3 (D3) tại Việt Nam là cơ hội để đối tác doanh nghiệp và các chuyên gia trong ngành tham gia vào dự án đầy thú vị này. Với mối liên kết giữa doanh nghiệp, nghiên cứu và giáo dục, và bằng việc sử dụng nghiên cứu ứng dụng để tìm hiểu những thách thức trong thế giới thực và giải pháp cho những nhu cầu kinh doanh hiện tại, Digital3 được thiết kế để nhanh chóng đưa các kỹ năng và tư duy mới vào các ngành và hỗ trợ các đối tác thúc đẩy kết quả kinh doanh hoặc chính sách.​

Tham dự sự kiện ra mắt của Digital3 tại Đại học RMIT cơ sở Nam Sài Gòn và Hà Nội để cùng tìm hiểu về những giá trị độc đáo mà D3 mang lại cũng như thảo luận cùng các chuyên gia trong ngành và Giám đốc của các trung tâm nghiên cứu chủ đạo cho các hoạt động của D3 về những hiểu biết sâu sắc về việc định hướng các cơ hội và thách thức của nền kinh tế kỹ thuật số mới.

Về sự kiện

Trong sự kiện này, các chuyên gia về nhiều lĩnh vực và Giám đốc của các trung tâm nghiên cứu tại RMIT sẽ chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về việc định hướng các cơ hội và thách thức của nền kinh tế kỹ thuật số mới. 

Bên cạnh những chia sẻ của các chuyên gia, người tham gia sẽ có cơ hội:

  • Kết nối với các doanh nghiệp, học hỏi từ các chuyên gia về học thuật và chuyên gia trong ngành.​
  • Hiểu biết sâu sắc từ các quan điểm đa ngành (từ các chuyên gia học thuật, tư vấn, khách hàng) để biến thách thức thành cơ hội.​
  • Phát triển hợp tác liên ngành, nhanh chóng áp dụng các kỹ năng mới, tìm giải pháp cho các vấn đề mới phát sinh bằng cách sử dụng các công nghệ kỹ thuật số mới để đáp ứng các nhu cầu thay đổi nhanh chóng.

Địa điểm và thời gian

Cơ sở Nam Sài Gòn

29 tháng 11 năm 2022

Cơ sở Hà Nội​

1 tháng 12 năm 2022

Chia sẻ

Diễn giả

Giáo sư Frank Kenedy​

Giám đốc RMIT Digital3

Giáo sư Kinh tế Tiêu Biểu Jason Potts​

Đồng sáng lập, Trung tâm đổi mới Blockchain, Đại học RMIT

Giáo sư Matt Warren​

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới an ninh mạng Đại học RMIT (CCSRI)​

Giáo sư Robert McClelland​

Trưởng Khoa Kinh doanh và Quản trị​, RMIT Việt Nam

Phó giáo sư Chris Berg​

Đồng sáng lập và Đồng quản lý​, Trung tâm đổi mới Blockchain, Đại học RMIT

Phó giáo sư Thái Nguyễn

Phó giáo sư Trà Phạm

Trưởng nhóm bộ môn, Kinh Tế Tài chính và Đổi mới Kinh doanh, Khoa Kinh doanh và Quản trị

Tiến sĩ Hiệp Phạm​

Chủ nhiệm Chương trình Cử nhân Kinh doanh​, Khoa Kinh doanh và Quản trị và Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới an ninh mạng tại Việt Nam​

Ms Lynn Hoang

Giám đốc khu vực SEA, Binance

Tiến sĩ Linh Nguyễn​

Chủ nhiệm cấp cao​, Tài chính, Khoa Kinh doanh và Quản trị

Tiến sĩ Bình Nguyễn​

Chủ nhiệm cấp cao​, Kinh doanh ứng dụng blockchain​ và Người sáng lập Trung tâm RMIT FinTech-Crypto ​

Sự kiện khác