Ngày thông tin: Mở cửa 2021 với quỹ học bổng từ RMIT

Tìm hiểu các ngành học Cử nhân và cập nhật thông tin 51 suất học bổng 2021 tại RMIT.

Hoạt động tại sự kiện:

  • Khám phá quỹ học bổng RMIT: yêu cầu, hồ sơ, các bước đăng ký... 
  • Lắng nghe bí quyết chuẩn bị hồ sơ học bổng từ chính các sinh viên đã nhận học bổng của trường
  • Tìm hiểu về RMIT: ngành học, môi trường giáo dục và điều kiện tuyển sinh
  • Gặp gỡ các chuyên viên tư vấn để trao đổi trực tiếp về kế hoạch tương lai của bạn. 

Chia sẻ

Sự kiện khác