Hội thảo về ngành Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp Thời trang

Tham gia hội thảo

Tham gia hội thảo để trải nghiệm lớp học thử trực tuyến của chương trình Cử nhân Sản xuất Phim Kỹ thuật số.

Thông tin của hội thảo sẽ được thông báo sau.

Chia sẻ

Sự kiện khác