Sự kiện ra mắt chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin tại cơ sở Hà Nội

Tìm hiểu thêm về ngành học mới Cử nhân Công nghệ Thông tin tại RMIT cơ sở Hà Nội

Công nghệ Thông tin là một trong những ngành nghề duy nhất vẫn đứng vững, thậm chí có sự phát triển vượt bậc trong thời kì COVID-19. Tham dự hội thảo trực tuyến để tìm hiểu thêm về ngành học mới Cử nhân Công nghệ Thông tin tại RMIT cơ sở Hà Nội và triển vọng nghề nghiệp sau khi ra trường thời hậu COVID. 

Nội dung chính:

  • Tìm hiểu cấu trúc và điều kiện tuyển sinh của Chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin 
  • Tham dự tọa đàm “Triển vọng nghề nghiệp ngành Công nghệ Thông tin hậu COVID” với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành 
  • Trải nghiệm làm sinh viên RMIT qua lớp học thử trực tuyến miễn phí có tên gọi Thám tử công nghệ

Share