Từ cử nhân đến thạc sĩ

Khám phá lộ trình giúp bạn có thể trải nghiệm học tập tại cả Việt Nam và Melbourne trong lúc hoàn thành chương trình cử nhân và sau đại học của bạn tại RMIT.

Bạn sẽ bắt đầu hành trình học tập từ Việt Nam, nơi bạn được làm quen và thích nghi với môi trường học tập của một trường đại học quốc tế để sẵn sàng cho chặng đường đầy hứng khởi tiếp theo là chuyển đến Melbourne và hoàn tất chương trình Thạc sĩ được công nhận toàn cầu.

life at RMIT Vietnam

Đời sống sinh viên tại Việt Nam

Bắt đầu bằng việc trải nghiệm môi trường học tập quốc tế ngay tại Việt Nam.

Chuyển đến Melbourne

RMIT Việt Nam làm việc chặt chẽ với đội ngũ tại Melbourne để bảo đảm một lộ trình chuyển tiếp xuyên suốt, suông sẻ cho bạn cả về việc học lẫn ổn định cuộc sống khi bạn chuyển đến Melbourne.  

Cuộc sống tại Melbourne

Chăm sóc sức khỏe và các hỗ trợ khác

Hướng dẫn cho tân sinh viên

life at RMIT Vietnam

Đời sống sinh viên tại Việt Nam

Bắt đầu bằng việc trải nghiệm môi trường học tập quốc tế ngay tại Việt Nam.

Bạn đã sẵn sàng nhập học?

Tìm hiểu ngay tất cả thông tin cần thiết để nộp đơn theo học tại RMIT theo chương trình Cơ sở kép.