Gặp gỡ chuyên gia: Tiến sĩ Burkhard Schrage

Gặp gỡ chuyên gia: Tiến sĩ Burkhard Schrage

Tiến sĩ Burkhard Schrage là một nhà giáo kỳ cựu, lãnh đạo doanh nghiệp và cựu chuyên viên ngân hàng đầu tư.

Sinh ra và lớn lên ở Đức, Tiến sĩ Schrage từng học tập và làm việc tại Pháp, Hoa Kỳ, Brazil và Singapore trước khi quyết định đến Việt Nam 10 năm trước.

Kinh nghiệm cá nhân phong phú từ trước đến nay là nguồn cảm hứng cho ông trong công tác giảng dạy và nghiên cứu với trọng tâm là quản trị chiến lược, quản trị công ty và kinh tế chính trị.

Tiến sĩ Schrage hiện là chủ nhiệm chương trình MBA và bộ môn Quản trị tại Khoa Kinh doanh (tên gọi cũ: Khoa Kinh doanh và Quản trị), Đại học RMIT Việt Nam.

Cùng gặp gỡ ông qua video sau: 

30/11/2022

Share

  • Phim & Video