Vai trò không thể phủ nhận của bảo đảm chất lượng trong học trực tuyến

Vai trò không thể phủ nhận của bảo đảm chất lượng trong học trực tuyến

Tại tọa đàm do Đại học RMIT và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tổ chức hôm nay, các chuyên gia giáo dục đại học Úc và Việt Nam đều đồng ý rằng bảo đảm chất lượng là vô cùng cần thiết để giáo dục trực tuyến và nâng cao số hóa trong giáo dục có thể thành công lâu dài.

30 July 2021

Share

  • Phim & Video