Kỳ vọng gì từ học tập trực tuyến

Thầy cô và nhân viên trường đang nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo đem đến cho các bạn những trải nghiệm học trực tuyến tuyệt vời nhất.

Mô hình trực tuyến sẽ gồm một loạt các hoạt động tương tác giúp bạn kết nối và tham gia vào việc học cũng như với bạn bè cùng lớp. Các hoạt động này có thể gồm: 

  • Video hàng tuần phác thảo và tóm tắt các bài học 
  • Tư liệu học phong phú và chi tiết với phần diễn giải của giảng viên 
  • Thảo luận các ý chính của bài học với bạn học cùng lớp trên các diễn đàn trực tuyến 
  • Các buổi trao đổi trực tuyến trực tiếp với giảng viên – những buổi này sẽ được lưu lại và chia sẻ với sinh viên khác 
  • Các hoạt động trực tuyến để thực hành và trình bày về cách thức phát triển kỹ năng 
  • Giảng viên phản hồi về tiến độ tiến bộ của sinh viên.   

Nghe thêm từ thầy Bill Au trong đoạn video dưới đây và tìm hiểu xem môn học nào được dạy trực tuyến trong học kỳ 1 này

What to expect from online studies – advice from the experts | RMIT Vietnam

School of Business & Management Associate Lecturer Bill Au encourages students to stay engaged by following the audio narration, participating and being proactive in group and class activities, discussing and sharing their ideas, as well as getting support when they need it.

Hướng tiếp cận của RMIT Việt Nam với việc chuyển đổi sang giảng dạy trực tuyến?

Giảng dạy trực tuyến có tốn kém hơn dạy trực tiếp không?

Nhà trường làm thế nào để đảm bảo sinh viên được trải nghiệm mọi mặt của đời sống sinh viên khi học tập trực tuyến?