Agnieszka Kiejziewicz

nguyen hoang thien phuc it
School: School of Communication and Design
Department: Professional Communication
Position: Lecturer
Location: RMIT Saigon South
Email: agnieszka.kiejziewicz2@rmit.edu.vn
ORCID: 0000-0003-2546-6360

Agnieszka Kiejziewicz holds a PhD in the Arts and Humanities (with an emphasis on Film and Media) from the Jagiellonian University in Poland.She is the author of academic publications and monographs articles concerning Asian film, media, culture and European art. For the past few years, she has been working at the University of Gdansk, Poland, teaching Asian cinema, New Media Technologies, Academic Writing and Film Analysis. Agnieszka also developed the Andrzej Wajda Film Center project at the University of Gdansk, connecting film culture with industry partners and starting an internship scheme for students interested in film culture. She has cooperated with cultural institutions, art galleries, and foundations.

 • PhD, Humanities in Art Studies; Jagiellonian University in Cracow, Poland, Faculty of Management and Social Communication, Institute of Audiovisual Arts. Title of the dissertation: Japanese Avant-Garde and Experimental Film.
 • Master degree in Cultural Studies with designated emphasis on Audiovisual Art, University of Gdańsk, Poland, Faculty of Languages.
 • Bachelor degree in Cultural Studies; University of Gdańsk, Poland, Faculty of Languages.

 • Cultural Studies
 • Critical Media theory
 • Design Process for Fashion Design

 • Asian film
 • Contemporary art
 • Future cities and future narratives
 • VR art and somatic film experience

Academic monographs:

 • 1. Japanese Avant-Garde and Experimental Film, Peter Lang, Berlin 2020
 • 2. Skończone w pozornym nieskończeniu. Rzeźby Wojciecha Sęczawy [Completed in Apparent Incompletion. The Sculpture Art of Wojciech Sęczawa], University of Gdańsk Press, Gdańsk 2021 [in Polish]
 • 3. Japoński cyberpunk. Od awangardowych transgresji do kina popularnego [Japanese cyberpunk. From Avant-garde Transgressions to Popular Cinema], Kirin, Bydgoszcz

Articles and book chapters (peer-reviewed) In English

 • 1. Stelarc [in:] Fifty Key Figures in Cyberpunk Culture, ed. Anna McFarlane, Graham J. Murphy, Lars Schmeink, Routledge 2021.
 • 2. Voices from a distance. Sámi short film production in 2020, “Short Film Studies” 2021, vol. 11, no. 2, Intellect, pp. 211-220.
 • 3. Cyberpunk in the Modern Museum. Actuality, Future and the Challenges of Exhibiting Movie Memorabilia, “Science Fiction Association Review”, “Science Fiction Association Review”, vol. 50 (4), 2020, pp. 59-67.
 • 4. The technologies of experimental Japanese filmmakers in the digital era, “TransMissions” 2016: (Dis)emancipatory technologies, vol. 1 no. 1, pp. 99-114.
 • 5. From controversy to contemplation. The thematic areas of the new Japanese avant-garde and experimental film in comparison to the “old masters” of Japanese avant-garde [in:] Conflict and Controversy in Small Cinemas, eds. Janina Falkowska, Krzysztof Loska, Peter Lang, Berlin 2018, pp. 195-209.
 • 6. The body of the viewer and immersive audiovisual art: the somatic character of new Japanese experimental film, “TransMissions” 2018: Film and media: through and beyond the senses, vol. 3, no. 1, pp. 27-42.
 • 7. Interchangeable dimensions of the megalopolis: the world of dreams in Kazuhiro Goshima’s film “Different cities,” “MASKA. Anthropology Sociology Culture” 2016: no 30, pp. 169-178.
 • 8. The nuclear technology debate returns: narratives about nuclear power in post-Fukushima Japanese films, “TransMissions” 2017: War & technology, vol. 2 no. 1, pp. 117-131.
 • 9. The importance of tools: two days with tebori master, “MASKA. Anthropology Sociology Culture” 2016: Memory, no 32, pp. 157-166.
 • 10. Enter the metaphysical cosmos: the visualisations of the universe in Japanese experimental cinema, “MASKA. Anthropology Sociology Culture” 2016: no 29, pp. 147-156.
 • 11. Japanese magic on the screen: onmyōdō and onmyōji in the popular cinema, “MASKA. Anthropology Sociology Culture” 2017: no 33, pp. 255-265.
 • 12. Remembering school days trauma: the discourse on a tragedy of adolescence and the mechanisms of creating bad memories in Swedish and Japanese cinematographies, “MASKA. Anthropology Sociology Culture” 2016: Memory, no. 32, pp. 45-57. (co-author)
 • 13. Between technophobia and futuristic dreams: visions of the possible technological development in Black Mirror and Westworld series, “MASKA. Anthropology Sociology Culture” 2017: no 34, pp. 297-305.
 • 14. From France to Japan. Migration of the surrealist ideas and its influence on Japanese avant-garde film, “MASKA. Anthropology Sociology Culture” 2017: no 36, pp. 111-122.
 • 15. Cultural diffusion or middle ages reimagined: medieval inspirations in Japanese animation [in:] Ler a idade média hoje : fontes, textos e tradução [Reading Middle Ages Today : Sources, Text and Translation], eds. T. Azevedo, M. Louro, Braga : CEHUM, 2017, pp. 67-76.
 • 16. Bullying, death and traumatic identity: the taboo of school violence in new Japanese cinema, “MASKA. Anthropology Sociology Culture” 2018: no 39, pp. 75-89.
 • 17. [co-author] Beyond Caligula: the reflection on adding pornographic scenes to nonpornographic films in post-production, “MASKA. Anthropology Sociology Culture” 2017: no 36, pp. 137-152.

In Polish

 • 1. [+] Symfonia supernowych [+ The Symphony of Supernova], “Ekrany” 2016, Nowe kino Japonii [New Japanese Cinema] no 6 (34), pp. 18-21.
 • 2. Awangarda 2.0.: obecność artystów niezależnych w Internecie na przykładzie japońskich twórców filmów eksperymentalnych [Avant-garde 2.0: the appearance of the independent artists on the Internet based on the examples of the Japanese experimental filmmakers], “Media, Kultura, Komunikacja Społeczna” 2016: vol. 12, no 2, pp. 123-132.
 • 3. Wybrane aspekty rozwoju nowego japońskiego kina eksperymentalnego po 2000 roku na przykładzie twórczości Kazuhiro Goshimy [The development of a new Japanese experimental film after the year 2000: the case of Kazuhiro Goshima's visual art.], „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne”: 2017 no 17 (2), pp. 7-19.
 • 4. Skandalista Shuji Terayama: pomiędzy postulatami a odbiorem sztuki mistrza japońskiej awangardy [Scandalous Shuji Terayama: between the postulates and the reception of his art], „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne”: 2016 no 12 (1), pp. 79-95.
 • 5. Myszka Miki w kimonie, czyli o tradycyjnym ubiorze japońskim w ponowoczesności [Mickey Mouse in the kimono or the traditional Japanese attire in the postmodern era] „Polisemia” 2017: Krzyk mody, no 1 (17), pp. 1-9.
 • 6. Kiedy dom zmienia się w pułapkę przynależności: negatywne obrazy przestrzeni domowych w kinie japońskim [When a home changes into a trap of belonging: negative images of home space in Japanese Cinema] [in:] Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych [Cultural depictions of home-related spaces], eds. Katarzyna Kleczkowska, Katarzyna Kuchowicz, Anna Kuchta, Maciej Nawrocki, Kraków: AT Wydawnictwo, 2017, pp. 35-45.
 • 7. Ucieczka do świata gry: środowisko wirtualne w filmowych narracjach cyberpunkowych [Escaping to the game world: virtual reality in cyberpunk films] [in:] Gry wideo jako forma komunikacji społecznej [Games as a form of communication], eds. Katarzyna Kubas, Przemysław Ciszek, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2017, pp. 21-33.
 • 8. Visual Kei i inne strategie performatywne: przemiany japońskiego rocka w latach 1980-2015 [Visual Kei and other performative strategies: Japanese rock music changes in the years 1980-2015] [in:] Kultura rocka 2: słowo - dźwięk – performance [Rock culture 2: word – sound – performance], vol. 2, eds. Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański, Toruń: ProLog 2016, pp. 155-165.
 • 9. Dystopia, nowe społeczeństwo i maszyny: lata 80. XX wieku jako okres powstania i rozwoju kina cyberpunkowego [Dystopia, new society and machinery : the 1980s as a period of cyberpunk cinemas] [in:] 80s again!: monografia poświęcona latom 80. XX wieku [80s again!: the monography about the 1980s], eds. Aneta Jabłońska, Mariusz Koryciński, Warszawa: Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian, 2017, pp. 169-187.
 • 10. Shinya Tsukamoto i wyobraźnia cyberpunkowa [Shinya Tsukamoto and a cyberpunk imagination] [in:] Anatomia wyobraźni: 12 esejów o fantazjowaniu w kinie, telewizji, komiksach i literaturze popularnej [The anatomy of fantasy: 12 essays about fantasizing in Cinema, television and popular literature], ed. Sebastian Jakub Konefał, Gdańsk: Gdański Klub Fantastyki; Uniwersytet Gdański 2014, pp. 81-97.
 • 11. „Yukoku” autorstwa Yukio Mishimy jako przykład teatralnego i estetycznego przedstawienia śmierci z wyboru ["Yukoku" by Yukio Mishima as an example of theatrical and aesthetic representation of the death of the choice] [in:] Świat zmysłów: o znaczeniu zmysłów w kulturze, eds. Sylwia Góra, Justyna Kulczycka, Kraków: Akademia Ignatianum 2014, pp. 21-32.
 • 12. Shintoistyczni bogowie na dużym ekranie: przenikanie sacrum do popkultury na przykładzie kinematografii japońskiej [Shintoistic gods on the big screen : penetration of sacrum into pop culture on the example of Japanese cinematography] [in:] Sacrum w kinie dekadę później: szkice, eseje, rozprawy, eds. Sebastian Jakub Konefał, Magdalena Zelent, Krzysztof Kornacki, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2013, pp. 333-353.
 • 13. Kamimura Kazuo: Dōsei jidai [in:] Powieści graficzne: leksykon [Graphic novel: lexicon], ed. Sebastian Jakub Konefał, Warszawa: Timof i cisi wspólnicy 2015, pp. 115-117.
 • 14. Yoshihiro Tatsumi: życie: powieść graficzna [Yoshihiro Tatsumi: life: graphic story] [in:] Powieści graficzne: leksykon [Graphic novel: lexicon], ed. Sebastian Jakub Konefał, Warszawa: Timof i cisi wspólnicy 2015, pp. 480-482.
 • 15. Hideshi Hino: Kyōfu jigoku shōjo [in:] Powieści graficzne: leksykon [Graphic novel: lexicon], ed. Sebastian Jakub Konefał, Warszawa: Timof i cisi wspólnicy 2015, pp. 229-231.
 • 16. Shigeru Mizuki: NonNonBa [in:] Powieści graficzne: leksykon, red. Sebastian Jakub Konefał, Warszawa: Timof i cisi wspólnicy 2015, pp. 279-282.
 • 17. Pornografia i horror: wokół japońskiego kina “splatter eros” [Pornography and horror: around the Japanese "splatter eros" cinema] [in:] Strefy mroku: groza w kulturze audiowizualnej [Twilight Zone: horror in audiovisual culture], ed. Sebastian Jakub Konefał, Gdańsk: Gdański Klub Fantastyki 2017, pp. 49-63.
 • 18. Badania przemian japońskiego filmu awangardowego. Od Terayamy do audiowizualnego eksperymentu po roku 2000 [The research on the changes of the Japanese avant-garde film. From Terayama to audiovisual experiment after the year 2000], “Studia Azjatystyczne. Sprawozdania z prac badawczych nad językami, kulturą i piśmiennictwem Azji” [Asia Studies Journal], no 3 (2017), pp. 77-92.
 • 19. Awangardowe inspiracje. Nolan i twórczość braci Quay [Avant-garde inspirations. Nolan and the works of Quay Brothers] [in:] Monografia poświęcona Christopherowi Nolanowi [Nolan. Monography], Warszawa: Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian, Warsaw 2017, pp. 87-100.
 • 20. Tożsamość sztucznego człowieka: o zetknięciu z mechanicznym Innym w kontekście sztuki robotycznej [The identity of an artificial human: the problem of encountering the mechanical Other in the context of robotic art], “MASKA. Anthropology Sociology Culture” 2018: no 38, pp. 159-171.
 • 21. Ekranowa nuda czy estetyczna przyjemność?: zachodnia teoria slow cinema a filmy Naomi Kawase [Is it boredom or aesthetic pleasure?: Western theory of slow cinema and the films of Naomi Kawase], “MASKA. Anthropology Sociology Culture” 2018: no 37, pp. 215-228.
 • 22. Idealizacja, hiperbolizacja, mitologizacja: różne sposoby kreowania stereotypowych wizji japońskości w narracjach podróżniczych [Idealization, hyperbolization, mythologization: different ways of creating stereotypical visions of Japan in travelers' and fans' written works], “Acta Humana” 2017: no 8, pp. 219-230.
 • 23. Postać jako narzędzie do ukazywania przeżyć wewnętrznych reżysera: podróż w głąb osobowości Shiny’i Tsukamoto [A character as a tool to show the inner feelings of the director: a journey into the depths of Shinyi Tsukamoto's personality] [in:] Postać w kulturze wizualnej [A character in audio-visual culture], eds. A. Krawczyk-Łaskarzewska, A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Cichmińska, Olsztyn: Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018, pp. 19-30.
 • 24. Metal w cieniu kwitnącej wiśni : specyfika i przemiany gatunku na gruncie japońskim [Metal in the shade of a blooming cherry : the specificity and transformation of the genre on the basis of Japanese], “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 2018, vol. 10, no. 3, pp. 117-126.

 • 2020 – ZAiKS stipend for writers (for pre-research stage for the academic publication about cyberpunk movie memorabilia – individual project)
 • 2019 – Doctoral intern; Erasmus+ Internship in the Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies, Stockholm University, Sweden. Supported Funding Agency: European Union, Fund Name: Erasmus+ internship grant, Category: internship grant, Research Theme: Japanese culture and film.

 • 2021-2022 –Andrzej Wajda Film Center, University of Gdańsk, Poland. Film Center administration.
 • September 2020 – November 2020 – Curator of the intermedia installation “The Language of Stray Bodies”, together with intermedia artist Elvin Flaming and his research team. The installation was displayed as a part of “Twilight of the Anthropocene” exhibition at The Academy of Fine Arts, Gdańsk, Poland. The installation got the exhibition first prize and the first prize on WRO Media Art Biennale 2021: REVERSO.
 • October 2019 – 2020 Curator of the project exhibition and collection “Cyberpunk is now!” Warsaw – Wroclaw (Poland)
 • November 2019 – September 2020 – Visiting curator of the Japanese part of the exhibition “Janusz Kaniewski,” Gdynia (Poland), Gdynia City Museum; exhibition dedicated to design works of a Polish artist Janusz Kaniewski.

 • 2021-2022 –Andrzej Wajda Film Center, University of Gdańsk, Poland. Film Center administration.
 • 2020-2022– Academic teacher (non-tenure track); Film and visual culture, Department of Philology, University of Gdańsk.
 • January 2020 – September 2021 – Academic cultural events administrator, the University of Gdańsk, Academic Cultural Center “Alternator”. 
 • October 2018 – March 2020 – Film educator at New Horizons of Film Education program (Poland).
 • 2016 – 2018– Non-tenure track lecturer at the Faculty of Management and Social Communication, Institute of Audiovisual Arts, Jagiellonian University, Kraków, Poland