Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Đại học RMIT Việt Nam là chi nhánh tại châu Á của Đại học RMIT (đặt tại Melbourne) - trường đại học lớn nhất của Úc. Trường giảng dạy các chương trình kinh doanh, kỹ thuật, và thiết kế, đồng thời tổ chức hàng loạt hoạt động ngoại khóa ấn tượng nhằm khuyến khích sinh viên mở rộng phạm vi hiểu biết của bản thân. Hãy cùng tìm hiểu điều gì góp phần tạo nên thành công và danh tiếng của chúng tôi.

Giáo dục

Hoàn thiện kỹ năng và kiến thức cần thiết với giảng viên trình độ cao và giàu kinh nghiệm

Xem thêm

Truyền thống

Tìm hiểu lịch sử Đại học RMIT và Đại học RMIT Việt Nam

Xem thêm

Chiến lược

Hiểu về chiến lược toàn cầu của Đại học RMIT và các hoạt động cụ thể tại RMIT Việt Nam

Xem thêm

Ban Lãnh đạo

Tìm hiểu về những người đứng đầu Đại học RMIT Việt Nam và vai trò của họ 

Xem thêm

Cựu sinh viên

Gia nhập cộng đồng hơn 400.000 cựu sinh viên Đại học RMIT tại Úc và trên toàn thế giới

Xem thêm

Cộng đồng

Biết rõ thêm hoạt động kết nối với cộng đồng trong và ngoài trường của RMIT Việt Nam

Xem thêm

Các khoa và trung tâm

Tìm hiểu các chương trình học thuộc các khoa của trường

Xem thêm

Cam kết

Đại học RMIT Việt Nam cam kết thiết lập những tiêu chuẩn cao nhất trong mọi hoạt động

Xem thêm

Làm việc tại RMIT

Xây dựng sự nghiệp tại RMIT Việt Nam cùng các chuyên gia điều hành và giáo dục khác

Xem thêm

Hỗ trợ RMIT

Cách mà bạn có thể thực hiện để góp phần vào thành công của RMIT Việt Nam

Xem thêm

Tải về tài liệu