Yêu cầu về tiếng Anh

Yêu cầu về tiếng Anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy và giao tiếp tại RMIT Việt Nam. Ứng viên có trách nhiệm cung cấp bằng chứng chứng minh mình đạt chuẩn tiếng Anh cần thiết.

RMIT Việt Nam là môi trường nói tiếng Anh. Tất cả nhân viên phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh. Những vị trí khác nhau có tiêu chuẩn tối thiểu về tiếng Anh khác nhau.

Hỏi (H):Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ, tôi có cần kiểm tra trình độ tiếng Anh không?
Nếu bạn được chọn và tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, trước khi RMIT gửi thư mời làm việc, bạn cần chứng minh mình đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí ứng tuyển.

RMIT sẽ cung cấp bài kiểm tra BULATS cho ứng viên ứng tuyển vào các phòng chức năng, và bài kiểm tra IELTS và Pearson cho ứng viên ứng tuyển vào các vị trí giảng dạy.

H: Tôi có thể kiểm tra trình độ tiếng Anh ở đâu?
Với bài kiểm tra BULATS, hầu hết các trường hợp bạn sẽ phải thực hiện tại một trong các cơ sở của trường. Với bài thi IELTS và Pearson, bạn phải đăng ký với đơn vị tổ chức thi gần nơi bạn ở.

H:Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đạt trình độ tiếng Anh?
Nếu bạn không đạt trình độ tiếng Anh, RMIT sẽ cân nhắc cho phép bạn thi lại. Quyết định này sẽ dựa trên từng trường hợp cụ thể. Nếu bạn không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu, RMIT không thể gửi thư mời làm việc.

H:Có cách nào để tôi có thể ôn tập trước khi làm bài kiểm tra tiếng Anh không?
BULATS và IELTS cung cấp rất nhiều đường dẫn và tài liệu trực tuyến giúp bạn ôn tập trước khi kiểm tra trình độ tiếng Anh.

H: Tôi có chứng chỉ IELTS/BULATS từ ba năm trước, như vậy có hợp lệ không?
Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phải được thực hiện trong vòng 24 tháng trước khi nộp đơn ứng tuyển vào RMIT. Ngoài ra, điểm số bài kiểm tra phải đáp ứng yêu cầu tiếng Anh của vị trí bạn đang ứng tuyển.

H: RMIT Việt Nam có miễn trừ nào với yêu cầu về trình độ tiếng Anh không?
Đối với các vị trí giảng dạy, bạn có thể chứng minh năng lực tiếng Anh bằng bằng cấp tiến sĩ và/hoặc thạc sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh, và bằng cấp này cần được giảng dạy trong môi trường nói tiếng Anh trong vòng 24 tháng trước thời gian ứng tuyển.

H: Các tiêu chuẩn trình độ tiếng Anh gồm những gì?
Bạn có thể đọc thêm thông tin ở đây.

Tiêu chuẩn về trình độ tiếng Anh

 

Cấp độ chuyên môn

TOEFL/PBT

TOEFL/IBT

IELTS

BULATS

Nhân viên phòng ban chức năng

PSV1 - PSV2 (Kỹ thuật và Bảo trì)

470

47

3.5

20

PSV1 - PSV2

511

65

4.5

40

PSV3 - PSV4

551

80

5.5

60

PSV5 - PSV6

556

82

6.0

65

PSV7 - PSV10

560

83

6.5

75

Giáo viên tiếng Anh

Không phải người bản xứ

640

111

8.5 (Học thuật, không kỹ năng nào  dưới 8.0)

N/A

Giảng viên

Không phải người bản xứ

600

100

7.0 (Học thuật, không kỹ năng nào dưới 6.5)

N/A